Ob začetku šolskega leta smo pripravili pregled, kaj je novega na zasavskih srednjih in osnovnih šolah ter vrtcih v novem šolskem letu. Danes je na vrsti Vrtec Trbovlje, odgovore na vprašanja nam je prijazno poslala njihova ravnateljica Daša Bokal. Jutri bomo objavili odgovore iz Vrtca Zagorje ob Savi.

Ali ste med počitnicami opravili kakšna naložbena oziroma vzdrževalna dela v vaših prostorih? Katera, kakšna je vrednost?

Med poletjem smo v enoti Barbara v eni izmed igralnic pobrusili ter prelakirali parket, v enoti Ciciban zbelili posamezne prostore, ravno tako je v enoti Pikapolonica potekalo beljenje nekaterih prostorov. Pri enoti Pikapolonica smo skupaj z občino uredili namakalni sistem za del igrišča. Vse enote smo generalno očistili.

Koliko otrok bo v letošnjem vrtčevskem letu obiskovalo vaše vrtce in v koliko oddelkih in katerih vrtcih?

Skupaj je v Vrtec Trbovlje vključenih 510 otrok – 148 otrok prve starostne skupine ter 362 otrok druge starostne skupine. Trenutno nimamo otrok na čakalni listi in imamo še približno deset prostih mest. Vseh oddelkov je 30. V enoti Pikapolonica deluje devet oddelkov (štirje oddelki za prvo starostno skupino in pet oddelkov za drugo). Enaka struktura je v enoti Ciciban, ki ima še dislocirano enoto na Osnovni šoli Alojza Hohkrauta, skupaj tako deset oddelkov. V enoti Barbara deluje šest oddelkov (dve za prvo starostno skupino in štiri za drugo starostno obdobje). V najmanjši enoti Mojci delujejo štirje oddelki (en kombiniran oddelek, dva oddelka za drugo starostno obdobje in en oddelek s prilagojenim programov, v katerega je vključenih šest otrok). Deluje tudi bolnišnični oddelek na pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje, v katerega se vključujejo otroci po potrebi – cca 10 otrok mesečno.

Koliko od teh je novih v vrtcu?

Sprejeli smo 118 novincev.

 

 

Kako ste se pripravili na novo vrtčevsko leto?

Na novo vrtčevsko leto smo se pripravili tako, da smo pripravili naše enote in igralnice za čim bolj čaroben vstop otrok v novo vrtčevsko leto.

 

 

Imate v letošnjem vrtčevskem letu v načrtu kakšne večje dejavnosti, povezane s z vrtcem (morda obletnice, prireditve, sodelovanje s širšo skupnostjo itn.)?

Vsako leto sodelujemo s širšo skupnostjo in skupaj za otroke pripravljamo različne dejavnosti. Tudi v tem vrtčevskem letu bo tako. Praznovanj obletnic ne načrtujemo, bomo pa, kot že tradicionalno do sedaj, v pomladnih mesecih izvedli Šport špas – druženje treh generacij.

 

Kaj pogrešate (morda ureditev kakšnih prostorov, posodobitev, gradnjo česa novega, posodobitev programov itn.), kaj bi radi spremenili, izboljšali?

Absolutno bi si želeli izboljšati pogoje v enotah Mojca in Ciciban, saj so prostori zelo dotrajani in nam iz leta v leto predstavljajo višje stroške vzdrževanja. Že vrsto let je naša želja nov vrtec. Seveda pa si vsako leto na začetku zaželimo, da bi vrtčevsko leto potekalo varno, spodbudno, igrivo, raziskovalno …, ter da bi se naši otroci v vrtcu dobro počutili.

Kako je s kadrom. Koliko ljudi je zaposlenih v vašem zavodu, ste zaposlovali na novo, je dovolj kadrovskega potenciala?

S kadrom zaenkrat nimamo težav.

 

 

BS

Foto: arhiv Savus