Z velikim prizadevanjem krajanov Dobovca, z močno željo staršev, s pomočjo predsednika krajevne skupnosti Dobovec Marjana Jamška bo ustanoviteljica zasebnega vrtca Čarobni gozd Nataša Gruden Pižmoht jeseni le pričela z delom na Dobovcu. Naj spomnimo, da je Občina Trbovlje zaradi premalo prijavljenih za vrtec na Dobovcu sklenila, da enoto pod Kumom enostavno ukine. Krajani pa se skupaj z Grudnovo borijo za vrtec, ki v kraju pomeni še vse kaj drugega, kot le enoto za varovanje in vzgojo malčkov. Enota vrtca je izjemnega pomena tudi za obstoj tamkajšnje šole in druge dejavnosti v kraju.
Vzgojno izobraževalno delo se bo nadaljevalo v obliki zasebnega zavoda ustvarjalnega varstva. Gre za nepridobitno organizacijo, namenjeno izključno vzgoji in izobraževanju. Zasebni vrtec bo deloval zelo podobno kot javni vrtec. Občina lahko, če tako kažejo potrebe v zvezi s predšolsko vzgojo, zasebnemu vrtcu podeli koncesijo. Podelitev pomeni, da opravlja zasebni vrtec javno službo in ima enak program kot javni vrtec, s posebno pogodbo o koncesiji pa se opredeli obseg sredstev, ki jih vrtcu zagotavlja občina. Zasebni vrtci, ki nimajo koncesije, lahko pridobijo pravico do financiranja iz proračunov lokalnih skupnosti. Z malo dobre volje bi bila lahko tudi Zasebnemu vrtcu Čarobni gozd podeljena koncesija.

Gre za prvi zasebni vrtec v Zasavju, zato bi predšolska vzgoja tudi v Zasavju stopila nekaj korakov proti boljši prihodnosti. Večja raznolikost, drugačnost, barvitosti je bila vedno razumljena kot nekaj dobrega in koristnega za razvoj družbe. Če bi se dobro držali teh načel, potem se mladi tudi ne bi toliko selili v večje kraje ali celo v tujino.

Zasebni vrtec je zaradi čudovite lokacije dobil ime Zasebni vrtec Čarobni gozd. Vrtec bo namenjen vsem otrokom od 11 meseca do vstopa v šolo. Deloval bo po javno veljavnem programu, Kurikulumu za vrtce. Vodja vzgojno izobraževalnega programa bo Nataša Gruden Pižmoht, vzgojiteljica in profesorice likovne umetnosti. Zaposleni bosta še dve pomočnici vzgojiteljice z dodatnimi znanji. Zasebni vrtec Čarobni gozd bo nudil kosila tako vrtcu kot tudi šolskim otrokom, česar otroci že kar nekaj časa niso imeli. Program bo predvidoma financiran iz javnih sredstev, zato se cena vrtca ne bo razlikovala od cene javnega vrtca. V mesecu avgustu bo potekal uradni vpis otrok v Zasebni vrtec Čarobni gozd.

»V Zasebnem vrtcu Čarobni gozd se zavedamo svojih prednosti. Dobovec obkrožajo prekrasni travniki, čudovit razgled in čarobni gozdovi. Otroci so odmaknjeni od hitrega tempa in sivine mest, počutijo se bolj sproščeno, varno, umirjeno in razigrano. Zunanje igralne površine nudijo otrokom več možnosti za njihov gibalni razvoj. Otroci so posledično bolj motivirani za druge dejavnosti, na področju umetnosti, matematike in jezika. Prednost vrtca je tudi v večji prilagodljivosti potrebam staršev in v kvalitetnejšemu sodelovanju med starši in vzgojitelji. Potrudili se bomo, da otrokom tega nihče ne bo odvzel,« pravi Nataša Gruden Pižmoht.

Lokacija na Dobovcu je primerna za otroke z Dobovca in tudi za tiste iz doline,  za starše, ki samo želijo, da bi njihov otrok čimbolj kvalitetno preživel svoj prosti čas. V popoldanskem času se bodo odvijale tudi dodatne dejavnosti vrtca, usmerjene v ustvarjalno varstvo, zabavo in razvijanje ustvarjalnega mišljenja.

In zakaj se je Grudnova lotila tega izziva? »Po določenem času bivanja na Nizozemskem sem si močno zaželela vrniti v domovino. Pogrešala sem našo pokrajino, Zasavje. Nedopustno bi bilo, da se taki kraji v Zasavju, kot je Dobovec, ne bi imeli možnost razvijati. Ti kraji so tako lepi, vendar so premalo cenjeni, oziroma se jih premalo zavedamo. Še enkrat poudarjam, da bi bilo nedopustno, da bi otroci na Dobovcu ostali brez svojega vrtca, saj morajo imeti enake možnosti kot vsi otroci Republike Slovenije,« pravi Grudnova.

Tako ustanoviteljica vrtca Čarobni gozd kot krajani Dobovca upajo, da se bodo z Občino Trbovlje, ki je lastnica prostorov na Dobovcu (dobovška šola) uspeli pametno dogovoriti in bo vrtec jeseni pričel z normalnim delom.

MP