Ob začetku šolskega leta smo pripravili pregled, kaj je novega na zasavskih srednjih in osnovnih šolah ter vrtcih v novem šolskem letu. Danes je na vrsti Vrtec Hrastnik, odgovore na vprašanja nam je prijazno poslala njihova ravnateljica Mojca Perić. Jutri bomo objavili odgovore iz Vrtca Trbovlje.

Ali ste med počitnicami opravili kakšna naložbena oziroma vzdrževalna dela v vaših prostorih? Katera, kakšna je vrednost?

Nismo, saj smo do letošnjega februarja prenavljali eno enoto in to je bila naša naložba za letos.

Koliko učencev v letošnjem vrtčevskem letu obiskuje vaše vrtce, v koliko oddelkih in katerih vrtcih?

S prvim septembrom je v vrtec vstopilo nekaj manj kot 300 otrok. Razporejeni so v 16 oddelkov v 3 enotah vrtca.

Koliko od teh je novih v vrtcu?

Do konca leta 2023 bo skupno število novincev predvidoma 64.

Kako ste se pripravili na novo vrtčevsko leto?

Opravili smo nujna vzdrževalna dela in urejali igralnice.

Imate v letošnjem vrtčevskem letu v načrtu kakšne večje dejavnosti, povezane s vrtcem (morda obletnice, prireditve, sodelovanje s širšo skupnostjo itn.)?

Letos praznujemo 50 let enote Lučka na Dolu pri Hrastniku, kar bomo posebej obeležili.

Se boste v letošnjem letu lotili kakšnih večjih vsebinskih projektov?

Uvajamo e-Asistent za strokovne delavce.

Kaj pogrešate (morda ureditev kakšnih prostorov, posodobitev, gradnjo česa novega, posodobitev programov itn.), kaj bi radi spremenili, izboljšali?

Investicij je dovolj, saj se prostori kljub rednemu vzdrževanju in dobremu gospodarjenju (ob)rabijo. Največja želja je nova kuhinja.

Kako je s kadrom. Koliko ljudi je zaposlenih v vašem zavodu, ste zaposlovali na novo, je dovolj kadrovskega potenciala?

Kadrovsko smo ustrezno pokriti. Na novo smo zaposlovali le za pokrivanje daljših bolniških odsotnosti.

BS

Foto: arhiv Savus