Janez Žlak, direktor RTH Trbovlje, je že ob nastopu svoje funkcije v začetku leta poudaril, da želi odgovore na nekatere očitke javnosti, kako so materiali, ki jih RTH odlaga na degradiranih rudniških površinah, nevarni. Družba RTH je zato pri IOP Celje ter RTCZ Hrastnik naročila analizo odloženih materialov, ki je stala 25.000 evrov.
Analiza je po besedah Žlaka pokazala, da analizirane degradirane rudniške površine ne vsebujejo nevarnih snovi. Je pa analiza enega od laboratorijev pokazala preseženo vrednost bakterij v kompostu, odloženem pri usedalnikih na področju Ojstrega. Ker druga analiza komposta preseženih vrednosti ni pokazala oziroma se je rezultat bistveno razlikoval, je RTH zahteval ponovno analizo komposta. Rezultati bodo znani v treh tednih, dobavo komposta – ki je bila zgolj poskusna – pa so do nadaljnjega ustavili.

Sicer pa so analizirali sedem vzorcev na različnih lokacijah. Preverjali so pepel na površinah Bukove gore, digestat, kompost in tla površine v Ojstrem in nad Savskim poljem. Tam odloženi gradbeni material bodo po priporočilu odpeljali v mletje, upoštevali pa bodo tudi druga priporočila pri načinu odlaganja odpadkov. Eden takih naj bi omilil smrad, ki ga povzroča odlaganje materiala na področju digestata.

Janez Žlak je z rezultati seznanil predstavnike občin Trbovlje in Hrastnik, civilno iniciativo in Eko krog. S poročilom se bo seznanil tudi trboveljski občinski svet.

TPK