četrtek, 18 julija, 2024

Iz te kategorije

Vodikova dolina Zasavje

RRA Zasavje je na konferenci EU Hydrogen Valley Days v Bruslju strokovni javnosti predstavila projektni koncept Mala vodikova dolina Zasavje. S projektom načrtujejo pospešiti energetsko preobrazbo zasavske regije z integracijo čistih vodikovih tehnologij v različnih sektorjih. Dogodek sta soorganizirala Clean Hydrogen Partnership in Evropska komisija – GD za raziskave in inovacije.

Dogodek, ki je potekal 17. in 18. junija 2024, temelji na uspešnem delu Clean Hydrogen JU (Joint Undertaking) z evropskimi regijami in mesti, vključno z razvojno pomočjo in financiranjem 15 vodikovih dolin po vsej Evropi. Konferenca je bila osredotočena na lansiranje EU načrta za vodikove doline in povezane zmogljivosti. Program konference je vključeval razprave s političnimi odločevalci, lokalnimi oblastmi, razvijalci projektov, investitorji in industrijskimi dobavitelji, ki oblikujejo lokalne vodikove ekosisteme ter s tem uresničujejo strateški cilj REPowerEU, da se število vodikovih dolin v Evropski uniji do leta 2025 podvoji. Zasavje je bila ena izmed štirih evropskih regij, ostale prihajajo iz Irske, Slovaške in Romunije.

Zasavje je ena izmed evropskih premogovnih regij, ki v okviru Mehanizma za pravični prehod (Evropski zeleni dogovor) izvaja pospešeno tranzicijo iz tradicionalne premogovne v nizkoogljično in visokotehnološko regijo. Po zaprtju premogovnikov RTH (2013) in Termoelektrarne Trbovlje (2014) se regija še vedno sooča s številnimi socialnimi in ekonomskimi izzivi, ki jih bo v obdobju pravičnega prehoda Zasavja (2022–2029) blažila z razvojnimi sredstvi Sklada za pravični prehod.

Za učinkovit prehod na »zeleno« potekajo v regiji tudi prizadevanja za razogljičenje energetsko intenzivnih industrij. Na Centru za pravični prehod Zasavja (CPP Zasavja), ki deluje v okviru Regionalne razvojne agencije Zasavje (RRA Zasavje), so ob pripravil območnega načrta za pravični prehod zasavske premogovne regije ocenili, da ima zasavska regija potencial za razogljičenje industrijskega sektorja z uporabo čistih vodikovih tehnologij. Na centru so v ta namen koordinirali proces za razvoj koncepta Mala vodikova dolina Zasavje, s katerim bodo pospešili energetsko preobrazbo zasavske regije z integracijo čistih vodikovih tehnologij v različnih sektorjih.

Savus

Foto: arhiv Savus


 

Isti avtor