Lansko neurje je povzročilo v občini Hrastnik ogromno škode. »Ocenjena škoda znaša kar 5,5 milijona evrov,« je povedal na seji občinskega sveta župan Miran Jerič. Dodal je: »Resorno ministrstvo bo letos za sanacijo posledic lanskega neurja v Sloveniji namenilo 10 milijonov evrov. Lotili se bodo tudi odpravljanja škode v hrastniški občini. Računamo, da bomo v naši občini letos lahko sanirali polovico škode. Najprej se bomo lotili urejanja vodovodnega zajetja v Jepihovcu in odpravili osnovne težave z oskrbo s pitno vodo.«
Največ težav ima okrog 600 prebivalcev vzhodnega dela občine Hrastnik, predvsem na področju Turja in okoliških zaselkov. Vsako močnejše deževje namreč skali vodo in prebivalci jo morajo nujno prekuhavati, ker tudi z dezinfekcijskimi sredstvi komunalci ne morejo več zagotavljati zdravstveno ustrezne vode v  vodovodih. Včasih pride tudi do pomanjkanja zadostnih količin vode. KSP Hrastnik kot upravljalec vodovoda zagotavlja zadostno količino vode tudi s prevozi vode z gasilskimi cisternami v rezervoarje na tem območju. Včasih morajo namreč iz  sistema izključiti bolj onesnažena zajetja. Dodatne količine vode so v februarju dobili tudi iz oskrbovalnih objektov Komunale Laško.

»Za dokončno rešitev problematike oskrbe z vodo iz sistema Jepihovec bo potrebno sanirati obsežno območje plazišč pod Turjem, med Čreto in Jepihovcem, hkrati s tem pa tudi zajetij, ki se nahajata v brežini pod plazom,« pravi tehnični direktor KSP Hrastnik Ernest Gričar. Projektna dokumentacija je v izdelavi. Težave nastajajo tudi zaradi tega, ker se preostala zajetja nahajajo v desni brežini pod Kopitnikom in so v večji meri zasuta pod skalnim podorom. Sanacija je v teku.

»Z ozirom na ranljivost območja in potrebni obseg sanacijskih del, morda bodo morali uvesti tudi filtracijo, predvidevamo, da bo ukrep prekuhavanja pitne vode v prehranske namene občasno, v primerih obilnejših padavin, še uveden. Zato prosimo občane, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistema Jepihovec, da v primeru obilnejših padavin ali hitrega taljenja snega pozorno zasledujejo morebitna obvestila glede potreb po prekuhavanju vode v sredstvih javnega obveščanja,« je še povedal Ernest Gričar.

MP

Prejšnji članekSpori zaradi parkiranja
Naslednji članekMed najboljšimi gasilci v veleslalomu