torek, 23 aprila, 2024

Iz te kategorije

Voda je

Skale in zemlja so bile namreč usodne tudi za mestni vodovod. Pretrgalo je cevi in s tem oskrbo mesta z vodo iz zajetja Mitovšek in iz savskih vrtin. Od tam dobivajo v trboveljski mestni vodovod letno okrog 80 odstotkov potrebne vode. Le petino namreč doda gravitacija v zajetjih okrog Trbovelj.
»V tem času je velika sreča, da je dotok v gravitacijska zajetja izjemno obilen, najbolj izdaten v celotnem letu, je povedal direktor Komunale Trbovlje Milan Žnidaršič. Delavci Komunale Trbovlje so s prevezavami zagotovili viške gravitacijske vode do črpališča Ačku pri spodnjem Petrolu. Od tam vodo črpajo po klasičnih poteh v mestni vodovod. Ker je pot vode neobičajna, bi lahko prišlo do motenj pri oskrbi, po drugi strani pa bi lahko voda v gravitacijskih virih čez noč usahnila. Vendar zaenkrat preskrba ni motena.

Kvaliteta vode je dobra. Komunalci računajo, da bodo lahko čim prej uredili cevovode pri cementarni in spet normalizirali preskrbo z vodo.

Veliko materiala skalnega podora so delavci trboveljskega Sekopta v zadnjih dneh odpeljali iz regionalne ceste. Tako so očistili cestišče, vendar bodo danes na pobočju sprožili še nekaj skal, ki grozijo, da se lahko sprožijo v dolino. Šele, ko bo pobočje urejeno in bo z zaščitnimi mrežami varen ta odsek ceste, se bodo lahko lotili sanacije prekritja potoka, vodovodnih povezav, urejanja telekomunikacijskih vodov in električnega omrežja. Očitno bo cesta pri cementarni še nekaj časa zaprta.

 MP

Isti avtor