četrtek, 13 junija, 2024

Iz te kategorije

Vizjak ukinja okoljske varovalke

Vizjak ukinja okoljske varovalke

Na današnji tiskovni konferenci v Ravenski vasi so predstavniki Eko kroga (društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo), Šaleškega EKO gibanja in društva Ljudska iniciativa Moravče opozorili na škodo, ki jo lahko povzroči nova uredba o odpadkih za okolje in ljudi, pa tudi finance državnega proračuna.

Prejšnji teden se je zaključila javna obravnava sprememb Uredbe o odpadkih, ki jih je predlagal minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Nanašajo se na prenehanje statusa odpadka. Glede na negativne izkušnje z vgrajevanjem gradbenih produktov iz odpadkov v Moravčah in Trbovljah bi pričakovali, da bodo dodane manjkajoče okoljske varovalke in strožji nadzor. Predlog sprememb uredbe gre v nasprotno smer in okoljske varovalke ukinja.

Zakon o gradbenih proizvodih določa zahteve za gradbene proizvode, za katere še ni harmoniziranih evropskih tehničnih zahtev. Z omejitvijo na zgolj nekatere gradbene proizvode, se v takih primerih lahko podeli Slovensko tehnično soglasje (STS). Čeprav med njimi ni področja agregatov, je Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) zanje v preteklih letih nezakonito

izdal 29 soglasij. Nekateri teh proizvodov so se vgrajevali v Drtiji v Moravčah in na Bukovi gori v Trbovljah. Poleg povečanega prašenja, so analize in kontrole kakovosti vgrajenega materiala v obeh primerih pokazale na neskladnost z STS v izlužkih odvzetih vzorcev za nekatere parametre.

V Moravčah si je lokalna skupnost dolgo in vztrajno prizadevala za analize, ki so na koncu na nekaterih lokacijah pokazale presežene kritične vrednosti za arzen, baker, kadmij, krom, nikelj, svinec in fluoride. Če bodo predlagane spremembe sprejete, se vsebnosti nevarnih snovi ne bodo merile v vhodnih materialih in produktih, pač pa samo v izlužkih in še to zgolj v tla. Ne pa tudi v vode.

»V Moravčah so se vgrajevali proizvodi iz različnih odpadkov, tudi nevarnih, pomešani z drugimi materiali, da se je znižala začetna koncentracija nevarnih snovi. Če bodo spremembe uredbe sprejete, bo to postalo zakonito. Še več: ker uredba ne predvideva evidenc, se bo izgubila sled, kateri materiali se bodo uporabljali, kje in v kakšnih količinah,« pravi Jurij Kočar iz društva

Ljudska iniciativa Moravče.

V Šaleškem Eko gibanju so zaskrbljeni, kaj spremembe uredbe pomenijo, če se bo v TEŠ sosežigalo odpadke. Trdne ostanke, ki nastajajo v termoelektrarni, se predeluje v stabilizat in vgrajuje v nasip, ki preprečuje preliv Velenjskega jezera v Šoštanjsko. S sosežigom odpadkov bi se povečala vsebnost težkih kovin ter drugih strupenih in rakotvornih snovi v stabilizatu. Te snovi se bodo stekale v obe jezeri ter naprej v Pako in Savinjo.

»Na obronkih Velenjskega jezera se že izvaja turistična dejavnost, na Šoštanjskem pa je ta predvidena,« opozarja Kaja Flis iz Šaleškega EKO gibanja in dodaja: »Popolnoma nesprejemljivo je, da bi nadzor nad vgrajevanjem produktov potekal samo po gradbeni, ne pa tudi po okoljski zakonodaji.«

Določanje meril, nabora onesnaževal in mejne vrednosti bi predlog v veliki meri prenesel na gospodarstvo, ter v celoti prezrl zahteve evropske zakonodaje, kot je denimo REACH. »V Zasavju smo na lastni koži izkusili, kako močan vpliv na določanje mejnih vrednosti ima gospodarstvo. Spremembe uredbe predvidevajo, da bi samo sebi predpisovalo nabor onesnaževal, mejne vrednosti in nadzor. To je tako, kot bi volkovom dali čuvati ovce in verjeli njihovim poročilom o stanju črede,« pravi Uroš Macerl iz Eko kroga.

Organizacije so v okviru javne obravnave predlagale svoje spremembe Uredbe o odpadkih in sicer, da se zagotovijo ustrezne okoljske varovalke, da se upoštevajo parametri mejnih vrednosti že v vhodnih materialih, v produktu in v izlužkih ter določijo parametri mejnih vrednosti za izlužke v tla in vode z upoštevanjem ustrezne evropske zakonodaje. Da se vzpostavi ustrezne evidence in dokumentacijo, ki zagotavlja sledljivost ter zagotovi nadzor nad okoljsko ustreznostjo predelave odpadkov v proizvode.

V Eko krogu so ta ponedeljek na ustrezne inšpektorate in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo naslovili zahtevo po umiku nezakonito izdanih STS za gradbene produkte, ki so se vgrajevali na Bukovi gori v Trbovljah.

Stanje na področju odpadkov je bilo že sedaj le deloma urejeno, z novo uredbo  bi varnost za okolje in ljudi še precej poslabšali. »Mislili smo, da bo nova uredba uvedla potreben red in nadzor, vendar se oboje iz nove uredbe celo umika,« so bili ogorčeni govorniki na tiskovni konferenci.

MP

Foto: Marko Planinc

Isti avtor