sobota, 15 junija, 2024

Iz te kategorije

Vizjak: Gradnja prve HE čez 3 leta

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je v četrtek, 24. septembra, obiskal občino Hrastnik, kjer se je pogovarjal predvsem o pripravah na gradnjo hidroelektrarn na srednji Savi, infrastrukturnih objektih, ki so vezani na pričetek gradnje in o nekaterih drugih projektih, ki so povezani z delom ministrstva za okolje in prostor.

Minister Andrej Vizjak je prišel v občino Hrastnik na terenski obisk, kot so zapisali v službi za stike z javnostmi v njegovem kabinetu. Z županom Občine Hrastnik Markom Funklom se je pogovarjal predvsem o vlaganjih v vodni sektor in o kohezijskem projektu OIC Hrastnik.

Funkl: Pomembne pridobitve za krajane in gospodarstvo

Župan Marko Funkl je o pogovorih povedal: »Občina Hrastnik bo z naborom projektov, ki jih bomo pridobili z koncesijsko pogodbo o gradnji spodnjesavskih elektrarn, stopila velik korak naprej. Dejstvo je, da se šele sedaj začenja pravo delo umeščanja v prostor in dejstvo je, da smo od prave gradnje hidroelektrarn umaknjeni še nekaj let. Za občino Hrastnik, za krajane, ki živijo v predelu Podkraja, Šavne Peči, Krnic in Steklarne, bodo pridobitve zelo pomembne že zaradi dostopa do njihovih domov. Za gospodarstvo pa je moderna cestna povezava Hrastnik-Zidani Most ključnega pomena.«

Vizjak: Vesel, da nam je po 16 letih uspelo

Andrej Vizjak pa je povedal: »Vesel sem, da nam je po 16 letih prizadevanj za sklenitev koncesijske pogodbe le-to uspelo uskladiti, hkrati tudi sporazum s petimi lokalnimi skupnostmi na zasavskem delu, ki je v prvi fazi predviden za začetek gradnje srednjesavskih hidroelektrarn. Seveda je sestavni del sporazuma z lokalnimi skupnostmi tudi nabor projektov. Gre za pomembne projekte, ki krojijo prihodnost in razvoj tega dela Slovenije. Vesel sem konstruktivne drže vseh zasavskih županov in županje pri tem projektu. Mislim, da je to dobra popotnica za začetek umeščanja v prostor, načrtovanje vseh energetskih in infrastrukturnih ureditev ter spremljajočih ureditev, zlasti cestnih in ostalih infrastrukturnih projektov. Za Zasavje je zelo pomembno, da z začetkom gradnje dobi tudi sedež infrastrukturnega podjetja, ki bo skrbelo za infrastrukturni del investicije in organizacijsko enoto, ki bo skrbela za gradnjo energetskega dela. Mislim, da je to velika priložnost za zasavsko gospodarstvo, da se vključi v ta projekt. Na koncu gradnje bo posodobljena infrastruktura priložnost za boljšo kakovost življenja v Zasavju, saj se bo infrastruktura kakor tudi reka Sava uredila tako za možnost športa, rekreacije kot drugih dodatnih vsebin. Za Hrastnik je zelo pomembna tudi kajakaška proga. Vsi partnerji, tako koncesionar, koncindent kot lokalna skupnost so poklicani, da na koncu zaokrožijo, osmislijo in najdejo finančna sredstva za ta projekt.«

Minister je povedal še, da se je z županom pogovarjal tudi o ostalih odprtih projektih MOP v tem delu Slovenije. Gre za pomemben projekt, povezan s kohezijo, ki zagotavlja sodobno urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda v občini Hrastnik. Spregovorila sta tudi pripravah na gradnjo OIC v spodnjem delu mesta, o merilni postaji Arsa, pa o reševanju poplavne problematike in plazov v občini.

Funkl: Še dve nalogi

Funkl pa je dodal: »Odkar smo se z ministrom pričeli pogovarjati okrog koncesije, smo kar nekaj stvari prestavili v malo višjo prestavo. Glede OIC pa moramo urediti še dve zadevi. TKI Hrastnik mora dopolniti projektno dokumentacijo za podroben občinski prostorski načrt. Ta dokumentacija je pogoj za izdajo soglasja Direkcije RS za vode, ki je še zadnja kljukica, ki nam manjka, da lahko skompletiramo celoten projekt. Uskladiti pa se moramo še, kako bomo preklopili v fazi gradnje plinovod. Plinovodi se bodo namreč na območju od Trojan do Hrastnika lotili velike naložbe v novo vejo plinovoda, vredno 6 milijonov evrov. Ta je za gospodarstvo in našo občino izjemnega pomena. Smo v sklepni fazi urejanja teh dokumentov. TKI naj bi svoj del oddala jutri. Predvidevam, da bomo naše delo v naslednjih tednih vendarle zaključili.«

Vizjak: Gradnja v treh letih

Andrej Vizjak je odgovoril še na vprašanje Savusa, kdaj lahko pričakujemo pričetek gradnje prve HE na srednji Savi: »Po moji oceni je realno, da se državni prostorski načrt za tri spodnje elektrarne, torej Suhadol, Trbovlje in Renke zaključi v roku dveh let in se potem v naslednjem letu pridobi gradbeno dovoljenje za začetek gradnje. Tako, da pričakujem gradnjo v roku treh let od podpisa koncesijske pogodbe, se pravi od oktobra 2020.« Takrat bodo namreč pripravili svečani podpis pogodb.

Minister Vizjak se je udeležil tudi zasedanja seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, na kateri je občinskim svetnikom spregovoril o koncesijski pogodbi za srednjo Savo.

MP

Foto: Marko Planinc

Isti avtor