S 1. oktobrom se bodo cene vseh programov predšolske vzgoje Vrtca Zagorje povišale za 6,2 odstotka. Višje cene so posledica višjih stroškov živil, predvsem pa sprejetega Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanje ter Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017. Ta določata dvig plač osebam v plačni skupini J in plačni skupini D ter novo višino izplačila regresa in pokojninske premije za dodatno pokojninsko zavarovanje javnim uslužbencem.

V Vrtcu Zagorje imajo 35 oddelkov s 648 otroki, zaposlenih pa je 113 oseb, od tega sedem za polovični delovni čas. Po novem Zakonu so se s 1. julijem izhodiščne plače dvignile 41 zaposlenim pomočnicam vzgojiteljicam za 72,81 evrov bruto ter 25 zaposlenim v plačni skupini J za od 69,60 do 81,89 evra bruto. Še vedno pa bo plačo, nižjo od minimalne, prejemalo pet zaposlenih.

Denar za povišanje bo Vrtec Zagorje pridobil iz občinskega proračuna, s čimer so se strinjali tudi svetniki na septembrski seji, nekaj ga bo zagotovilo ministrstvo, povišale pa se bodo tudi cene vseh programov predšolske vzgoje. Starši bodo tako s 1. oktobrom plačevali za 6,2 odstotka dražji vrtec.

Za starše otroka v dnevnem programu prvega starostnega obdobja bo vrtec dražji za 19,02 evra v 9. dohodkovnem razredu, oziroma 11,19 evra, če so v šestem, in 2,60 evra, če so na primer v drugem dohodkovnem razredu.

Za starše otroka v dnevnem programu drugega starostnega obdobja bo vrtec dražji za 16,50 evra v 9. dohodkovnem razredu, oziroma 9,22 evra, če so v šestem, in 2,14 evra, če so na primer v drugem dohodkovnem razredu.

Predlog cen programov sta občinskemu svetu predstavili vodja oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Zagorje Blanka Šmit in ravnateljica Vrtca Zagorje ob Savi Darja Rakovič. Cena vrtca se je pred tem povišanjem spremenila 1. maja lani.

TPK

Prejšnji članekRebalans za Sveo
Naslednji članekNe krožišče, semafor