V juniju 2017 Občina Zagorje ob Savi končuje investicijo v vgradnjo visokotemperaturnih toplotnih črpalk za centralno pripravo sanitarne tople vode za oskrbo stanovanjskih porabnikov v večstanovanjskih stavbah v treh toplotnih postajah na naslovih Cesta zmage 16 in 22 ter Polje 10. Skupno je v nov sistem priprave tople vode vključenih 207 stanovanj.
»Zaradi števila vključenih porabnikov in tehnologije priprave tople vode, gre za edinstven primer izkoriščanja obnovljivega vira energije in učinkovitejše rabe energije v Sloveniji,« so ob tem povedali na Občini Zagorje ob Savi. »Novim uporabnikom stanovanj bomo ponudili čistejšo in ugodnejšo energijo od sedanje. Pred investicijo so si stanovalci toplo sanitarno vodo zagotavljali z uporabo neučinkovitih električnih grelnikov, ko od maja do oktobra ogrevanje na daljinskem sistemu ni delovalo.«

Kot pravijo, bodo z ukrepom zmanjšali izgube v daljinskem sistemu ogrevanja, saj temperature v sistemu ne bo potrebno prilagajati zahtevanim temperaturam sanitarne tople vode v teh objektih, optimizirali daljinski sistem ogrevanja v občini, zmanjšali emisije na globalnem nivoju, z vgradnjo pa bodo bolj zadovoljni tudi uporabniki daljinske toplote. Povprečna cena električne energije za pripravo tople sanitarne vode je namreč v lanskem poletnem obdobju v stanovanjskih enotah, vključenih v nov sistem, znašala 139,16 EUR/MWh. Po investicij pa bo ta cena trenutno znašala 57,5008 EUR/MWh.

Investicija je Občino Zagorje stala slabih 92.000 evrov, z njo pa ocenjujejo 65-odstotni prihranek električne energije.

ZT