Narodni heroj Jože Menih – Rajko Knap, borec znamenitega pohorskega bataljona, je bil rojen pred stotimi leti v Hrastniku (23. april). Po njem se imenuje tudi osnovna šola v Hrastniku.

Njegova obeležja se nahajajo v Hrastniku (doprsni kip v osnovni šoli in spominska tabla na mestu, kjer je stala njegova rojstna hiša), Pri treh žebljih na Osankarici, na mestu, kjer je padel celoten pohorski bataljon (spominsko obeležje z napisom Rajko) in v Vojašnici Franc Rozman Stane v Celju (doprsni kip v parku). V času Jugoslavije se je vojašnica v Celju namreč imenovala po njem.

ZB NOB Hrastnik je načrtovalo, da stoto obletnico rojstva narodnega heroja Rajka obeleži z obiskom njegovih spominskih obeležij. Na prošnjo ZB NOB Hrastnik je Območno združenje slovenskih častnikov Hrastnik vzpostavilo stik z 20. pehotnim polkom in stekle so priprave, da se prvič po osamosvojitvi RS obišče obeležje narodnega heroja Rajka v Vojašnici FRS v Celju. ZB NOB Hrastnik je kot nosilec dogodka k sodelovanju povabilo tudi občino Hrastnik in osnovno šolo v Hrastniku.

V četrtek, 21. aprila, je združena delegacija iz Hrastnika obiskala vojašnico v Celju. Sestavljena je bila iz predstavnikov ZB NOB Hrastnik (predsednica Danica Kovač in podpredsednik Drago Funkl), predstavnikov Občine Hrastnik (podžupan Božo Majcen in vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve Suzana Venko), predstavnice OŠ NH Rajka (pomočnica ravnateljice Jadviga Stopar), predstavnikov OZSČ Hrastnik (podpredsednik Igor Pogačnik in član predsedstva Jani Zore) ter dveh praporščakov iz ZB NOB Hrastnik in OZSČ Hrastnik. Združeno delegacijo je sprejel podpolkovnik Andrej Krivec, poveljnik 20. pehotnega polka, s katerim so se zadržali v prijetnem razgovoru. Zatem so skupno odšli v park v vojašnici, kjer se nahaja spomenik NH Rajku.

Poveljnik Krivec je poskrbel za protokol polaganja venca k spomeniku. Poleg spomenika je bila postavljena častna straža vojakov pehotnega polka, v bližini je bilo postrojen del poveljstva pehotnega polka. Ob spomenika sta se postavila praporščaka. Člani delegacije so se postrojili pred spominsko obeležje, delegacija ZB NOB Hrastnik pa je v spremstvu poveljnika Krivca položila venec. Nekaj priložnostnih besed v spomin na heroja Rajka sta spregovorili Danica Kovač in Jadviga Stopar. Pred odhodom iz vojašnice so si Hrastničani ogledali še spominsko sobo 20. pehotnega polka.

Jani Zore

Foto: Jani Zore