torek, 23 aprila, 2024

Iz te kategorije

Več moških kot žensk le v Trbovljah

Ogrožena zaposlitev
Na območni enoti Trbovlje Zavoda RS za zaposlovanje je bilo od januarja do julija 2016 prijavljenih 34 iskalcev zaposlitev, katerih zaposlitev je ogrožena. To pomeni, da jim je delodajalec vročil redno odpoved pogodbe o zaposlitvi, oziroma jim pogodba o zaposlitvi preneha veljati v roku treh mesecev in potrebujejo informacije o trgu dela in zaposlovanju ter pomoč pri iskanju nove zaposlitve. V istem obdobju se je iz evidence odjavilo 41 takih iskalcev, konec obdobja pa je prijavljenih še 11 takih iskalcev dela.

Trbovlje

Sicer pa je bilo v Trbovljah julija 2016 po evidencah Zavoda RS za zaposlovanje skupaj 1324 brezposelnih. Le v Trbovljah je brez službe več moških kot žensk, in sicer 683 moških in 641 žensk. Manj kot dva meseca je na Zavodu prijavljenih 189 oseb, več kot tri leta pa zaposlitev išče 336 Trboveljčanov. Med iskalci zaposlitve jih je 183 z visokošolsko diplomo, 391 s srednješolsko tehnično, 365 z nižjo ali srednjo poklicno šolo, 385 pa jih je neizobraženih ali imajo opravljeno le osnovno šolo.

Zagorje

V Zagorju je bilo julija 2016 prijavljenih 906 brezposelnih oseb. Od tega 443 moških in 463 žensk. Manj kot dva meseca je na zavodu prijavljenih 149 oseb, več kot tri leta pa 216 Zagorjanov. 271 je neizobraženih, 249 jih ima opravljeno nižjo ali srednjo poklicno šolo, 228 srednjo tehnično, 158 pa visokošolsko izobrazbo.

Hrastnik

V Hrastniku je bilo letos julija 634 brezposelnih. Od tega 308 moških in 326 žensk. 84 jih zaposlitev išče manj kot dva meseca, 181 pa že več kot tri leta. V Hrastniku med iskalci prevladujejo tisti brez izobrazbe ali s končano osnovno šolo, teh je 209. 190 Hrastničanov brez službe ima opravljeno nižjo ali srednjo poklicno šolo, 153 srednjo tehnično šolo, 82 pa jih ima v žepu visokošolsko diplomo.

 ZT

Isti avtor