četrtek, 13 junija, 2024

Iz te kategorije

Potrjeno financiranje razvojnega projekta

Z Občine Trbovlje so sporočili, da so za vzpostavitev Zasavskega podjetniškega inkubatorja (ZPI) dobili sklep o financiranju projekta. Od Evropskega sklada za regionalni razvoj bodo prejeli 1,2 milijona evrov evropskih sredstev in še dodatnih 410.000 evrov sredstev iz državnega proračuna.

Projekt Zasavskega podjetniškega inkubatorja je vreden okoli 2 milijona evrov. Njegov namen je, kot pojasnjujejo na občini, »vzpostavitev ustrezne infrastrukture na območju industrijske cone oziroma podpora zagonu, razvoju in rasti inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti, tako na področju storitev kot fizičnih proizvodov, s čimer želimo spodbuditi razvoj gospodarstva v Trbovljah.«

Podpora mladim in inovativnim podjetnikom

Zasavski podjetniški inkubator bo namenjen podpori mladim in prodornim podjetjem ter inovativnim posameznikom. Hkrati bo omogočal dvig števila novonastalih podjetij in povečal možnost preživetja podjetij v zgodnjih fazah razvoja. Z vzpostavitvijo Zasavskega podjetniškega inkubatorja bodo pozitivni vplivi vidni predvsem v zmanjšanju brezposelnosti kot tudi pri razvoju človeškega potenciala.

Zasavski podjetniški inkubator bo predstavljal idealno priložnost, ki bo zajela vse znanje in izkušnje, ki so se v Trbovljah kopičili desetletja. Predvsem s področja strojništva, slednjega bodo nadgradili z novimi metodami in tehnologijami ter prešli v industrijo 4.0. Vključene bodo namreč »pametne tovarne« (novi izdelki, digitalizacija procesov, nove rešitve …) in moderni materiali.

V okviru operacije bodo izboljšali potencial podjetij za internacionalizacijo v nadaljnjih fazah razvoja, povečalo se bo število novih delovnih mest, izboljšalo se bo tudi poslovno okolje. Operacija bo imela širši družbeni vpliv oziroma odgovor na družbene izzive ter imela prispevek k spodbujanju regionalnega razvoja, kar je v naši občini ključnega pomena za razvoj občine in regije kot celote, še pojasnjujejo na Občini Trbovlje.

Savus

Foto: arhiv Savus

Isti avtor