Občina Zagorje ob Savi je pripravila predlog ukrepov, s katerimi želijo zmanjšati porabo električne in toplotne energije na območju javne infrastrukture in javnih objektov. Ukrepi še niso sprejeti in so trenutno še predmet razprave, jasno pa je že, da bo letošnje novoletne okrasitve bistveno manj kot prejšnja leta.

»S tem želimo občankam in občanom pokazati in dati zgled, da je potrebno varčevati na vseh področjih, še posebej na področju porabe energije. Kaj hitro se nam namreč lahko zgodi tudi razpad elektro omrežja – žal to danes ni več nerealna možnost. V prvi vrsti gre torej za varčevanje z energijo, ki bo potrebno po vsej Evropi, saj je nujno, da porabo zmanjšamo za več kot 10 odstotkov. S tem pa bomo seveda prihranili tudi denar, ki ga bomo namesto za novoletne lučke raje, če bo potrebno, namenili za pomoč pri reševanju socialnih stisk naših občanov, predvsem najmlajših. Zato sem na sestanku z direktorji in ravnatelji javnih zavodov še enkrat poudaril, da noben otrok v občini ne sme biti prikrajšan za prehrano ali šolske oz. vrtčevske programe, ki jih imajo otroci, katerih starši ne čutijo pomanjkanja,« je povedal župan Občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan.

Včeraj dopoldne so se vodje oddelkov občinskih služb na čelu z županom Matjažem Švaganom srečali z direktorji in ravnatelji zagorskih javnih zavodov – vseh osnovnih šol, Glasbene šole, Vrtca, Zavoda za šport, Knjižnice Mileta Klopčiča in KC Delavski dom Zagorje.

Strokovne službe občine so predlagale nekaj mehkejših varčevalnih ukrepov, kot so ugašanje luči, ko te niso potrebne, in znižanje temperature ali izklop ogrevanja v času, ko v stavbah ni nikogar. »Nikakor pa ne želim, da bi temperaturo ogrevanja znižali, ko so v šolah in vrtcu otroci, saj ti ne smejo biti na mrzlem,« je še poudaril župan.

Kot so povedali direktorji in ravnatelji javnih zavodov, veliko ukrepov za zmanjševanje porabe energije že izvajajo, strinjali pa so se, da so povsod še rezerve, zato bodo še bolj pozorni in varčni.

V naboru predlaganih začasnih ukrepov so med drugim še: po 22. uri se z ambientalnimi lučmi ne osvetljuje Cankarjevega trga, ploščadi in tribun pod Kidričevo cesto, izklop fontan, športne površine pa se osvetlijo zgolj v času dejanske uporabe.

Savus

Foto: Občina Zagorje ob Savi