ponedeljek, 20 maja, 2024

Iz te kategorije

V Zasavju 383 prvošolcev, vseh učencev 3412

Pričenja se novo šolsko leto tudi v osmih zasavskih osnovnih šolah. Skupaj bo osnovno šolo v Zasavju v novem šolskem letu obiskovalo 3142 učencev, od tega 383 prvošolcev. V Trbovljah smo našteli 1211 osnovnošolcev, v Zagorju 1466, v Hrastniku 676, OŠ dr. Slavka Gruma pa bo obiskovalo 59 učencev. Največ prvošolcev, 167, je v zagorskih in izlaški šoli skupaj, 136 v trboveljskih in 80 v Hrastniku.

OŠ Trbovlje

OŠ Trbovlje bo v šolskem letu 2018/19 obiskovalo 584 učencev, 451 na matični šoli, 122 na podružnični šoli (PŠ) Alojza Hohkrauta in 11 na PŠ Dobovec. Razporejeni bodo v 28 oddelkov. Na matični šoli imajo 44 prvošolcev, na podružnici Alojza Hohkrauta pa 19.

Prvošolčke matične šole bodo prvi šolski dan sprejeli v večnamenskem prostoru ob 9. uri. Na PŠ Alojza Hohkrauta se bodo prvošolci zbrali eno uro kasneje, ob 10. uri. Po kratkem kulturnem programu se s starši odpravili v svoje matične učilnice, kjer se bodo spoznali z učiteljicami, čakalo pa jih bo tudi sladko presenečenje.

»V novem šolskem letu bo programska novost poskus uvajanja koncepta razširjenega programa, na katerega se je šola prijavila v iztekajočem šolskem letu,« so povedali na šoli, »poskus se izvaja v sodelovanju z ZRSŠ in MIZŠ in vsebuje tri sklope: Gibanje, Hrana in prehranjevanje ter Zdravje in varnost. V okviru programa bomo učencem ponudili dodatne ure športa. Podobno, kot smo v preteklih letih izvajali projekt Zdrav življenjski slog, ki ga starši in učenci dobro poznajo. Dejavnosti, na katere so bodo učenci prijavili, se bodo odvijale po pouku v času podaljšanega bivanja, za predmetno stopnjo pred  poukom.«

OŠ Tončke Čeč

OŠ Tončke Čeč Trbovlje bo v letošnjem šolskem letu obiskovalo 46 prvošolcev, skupaj pa 355 učencev. Od tega je v redni program vpisanih 340 učencev, na prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom pa 15.

Prvošolci bodo prvič »skočili v šolo« ob 9. uri, zanje pa so pripravili kratek kulturni program, seznanitev z učiteljicami in sošolci in ogled predstave.

Na vprašanje, ali v novem šolskem letu uvajajo na šoli kakšne novosti, so povedali: »V vsebinskem smislu ne uvajamo novosti, sledimo pa zakonodaji. V preteklem šolskem letu smo zbirali sredstva za multisenzorno sobo, katero bomo v kratkem do konca uredili in jo pričeli uporabljati. V septembru jo bomo tudi slavnostno otvorili.«

OŠ Ivana Cankarja

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje bo v šolskem letu 2018/2019  obiskovalo 272 učenk in učencev, od tega 27 prvošolcev. Učenci so razvrščeni v 14 oddelkov. Kot so sporočili iz šole, programskih sprememb ne bo; še naprej bodo izvajali redni in razširjeni program osnovne šole  (jutranje varstvo, podaljšano bivanje, krožke in ostalo). Povedali so še: »S tem šolskim letom se ne bo več izvajal evropsko sofinanciran program Zdrav življenjski slog, dodatne ure športa pa bomo skušali vključiti v druge oblike razširjenega programa šole, čeprav nismo v skupini šol, ki bodo izvajale preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli. Bomo pa na šoli nadaljevali vrsto drugih projektov, tudi nekaterih evropsko sofinanciranih (Jeziki štejejo, Gleda(l)išče, Filmska OŠ, prostovoljski projekti-predhodno ime Evropska prostovoljska služba).«

Novost ob šoli pa je urejanje prednjega dela okolice šole, ki bo predvidoma zaključena sredi septembra. V času gradbenih del je mogoč vstop v šolo skozi zadnja vhodna vrata, na dvorišču za šolo. Kot so dejali, bodo po končani sanaciji pridobili urbane vrtove ob šoli, novo mesto za šolski čebelnjak, nekaj sadnih dreves ter nova drevesa pred šolo, saj so bila stara poškodovana med gradbenimi deli.

OŠ Toneta Okrogarja

OŠ Toneta Okrogarja Zagorje bo v novem šolskem letu obiskovalo 518 učencev. Od tega 378 na matični šoli, 114 na PŠ Kisovec in 23 na PŠ Šentlambert. Skupaj imajo 61 prvošolcev, na matični šoli 34, na PŠ Kisovec 20 in na PŠ Šentlambert 7.

OŠ Ivana Skvarče

OŠ Ivana Skvarče bo v šolskem letu 2018/19 obiskovalo 550 učencev. Na matični šoli 498, v PŠ Čemšenik in PŠ  Podkum pa po 25. Vpisanih prvošolcev je na matični šoli 53, v PŠ Čemšenik 7 in v PŠ Podkum 4.

Kot so sporočili iz šole, bodo prvošolcem matične šole in obeh podružničnih šol pripravili prvi šolski dan poseben, da ga sigurno ne bodo pozabili. Povedali so: »Novost na naši šoli, ki smo jo uvedli letos, je ta, da se bodo prvošolcem matične šole pridružili tudi učenci obeh podružnic. Prvi šolski dan se bo za njih začel ob 9.00. V šoli jih bo sprejel čarovnik in jih popeljal v prvi šolski dan. Nato bodo še nekaj časa preživeli s svojimi učiteljicami. Da ne bodo lačni, jim bo na razpolago samopostrežna malica. Naročili pa smo tudi snemalca, ki bo njihov prvi šolski dan posnel. Zaključili ga bodo ob 11. uri.«

Učencem od 2. do 9. razreda se prvi šolski dan prične ob 8.20. Na šolskem dvorišču jih bodo pričakali njihovi razredniki in jih povabili v šolo. Tudi njih čaka poleg številnih novih informacij tudi samopostrežna malica. Šolski dan bodo zaključili ob 11.50.

OŠ Ivana Kavčiča

OŠ Ivana Kavčiča bo v novem šolskem letu obiskovalo 398 učencev, od tega 359 na matični šoli in 39 na PŠ Mlinše. Na matični šoli imajo vpisanih 31 prvošolcev, v PŠ Mlinše pa 11.

Tudi na izlaški šoli so za prvošolce pripravili poseben program in jih skupaj s starši povabili v matično šolo na prireditev ob 9. uri. Po programu jih čaka druženje in pogostitev.

OŠ Ivana Kavčiča se je letos vključila v poskus uvajanja koncepta razširjenega programa v osnovni šoli v celoti, zato jih v tem šolskem letu, kot so povedali, čaka kar nekaj novosti.

OŠ Narodnega heroja Rajka Hrastnik

OŠ NHR Hrastnik bo v novem šolskem letu obiskovalo 676 učencev, od tega 455 na matični šoli, 22 jih je v oddelkih za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, 199 pa na PŠ Dol pri Hrastniku. Šola ima 80 prvošolcev: 65 na matični šoli in 15 v podružnici.

»Učiteljice so se za prvošolčke posebej pripravile, da bo vstop v šolo čim lepši,« so povedali na šoli, »glede na to, da smo zdrava šola, bodo prvošolci za sprejem dobili sadno tortico. S poukom pa bodo zaključili malo prej kot ostali.«

V Hrastniku so veseli nove in lepe podružnične šole, na matični šoli pa se lahko pohvalijo s kinestetičnim razredom. To je razred, opremljen z mizami, ob katerih učenci stojijo. Naslonjalo za nogo v obliki gugalnice učencu pomaga, da ne vztraja v statičnem položaju ampak izmenično postavlja nogo na gugalnico, ki mu pomaga izvajati gibe, s katerimi aktivira male možgane in hkrati omogoča nogam počitek. Kot so še dodali na šoli, je ta učilnica na predmetni stopnji, v kateri se učenci izmenjujejo.

OŠ dr. Slavka Gruma

OŠ dr Slavka Gruma bo obiskovalo 59 učencev. Pouk bo potekal v treh oddelkih nižjega izobrazbenega standarda, sedmih oddelkih posebnega programa vzgoje in izobraževanja in šestih oddelkih in pol mobilne službe, kjer izvajalci izvajajo ure dodatne strokovne pomoči za učence s posebnimi potrebami. Prvič sta všolana dva učenca v program z nižjim izobrazbenim standardom in trije učenci v posebni program vzgoje in izobraževanja.

Na šoli izvajajo posebne dejavnosti, ki se izvajajo preko projekta strokovnih centrov, v okviru dejavnosti VSI za področje Zasavja in vključujejo delovno terapijo, možgansko telovadbo, plavanje po metodi Halliwick, specialno pedagoško metodo Funkcionalnega učenja, metodo Pecs, Bachove in druge plese, metodo Handle learning, senzorno integracijo, terapijo s pomočjo psa, logopedsko obravnava in razna predavanja na temo posebni potreb za starše in strokovne delavce. Izvajamo pa tudi specialno pedagoško diagnostiko SNAP,  diagnostiko ABC 2 gibanja in logopedsko diagnostiko. »Skratka, tudi to leto bo zelo pestro, naš namen pa je, da delamo v dobro vseh otrok s posebnimi potrebami,« so še povedali na šoli.

TPK

Isti avtor