Pitna voda iz javnega vodovoda v Trbovljah je zdravstveno ustrezna in skladna z vsemi zakonskimi zahtevami, ugotavlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, ki je v letu 2019 opravil 91 mikrobioloških analiz.

V občini Trbovlje se je s pitno vodo iz javnega vodovoda v letu 2019 oskrbovalo 14.431 prebivalcev v petih oskrbovalnih območjih (Osrednji del, Zahodni del, Zgornji del Trbovelj, Retje in Čeče), količina letno distribuirane vode pa je znašala 1.013.626 m3.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), enota Novo mesto, ki je izvajal notranji nadzor, je glede na rezultate laboratorijskih preiskav vzorcev pitne vode ocenil, da je bila voda v vseh oskrbovalnih območjih skladna z določili zakonodaje in zdravstveno ustrezna.

Skupno je bilo opravljenih 91 mikrobioloških analiz, od tega 86 rednih in 5 občasnih (te so obsežnejše in preiskujejo večje število parametrov). Fizikalno kemijskih je bilo 43, od tega 41 rednih in 2 občasni. Pitna voda se dezinficira (razkuži) z natrijevim hipokloritom. Dezinfekcija je preventivni ukrep, ki odstrani iz vode morebitno prisotne zdravju škodljive mikroorganizme, med drugimi tudi viruse.

V primeru motene oskrbe s pitno vodo na območju javnega vodovoda Trbovlje obveščamo uporabnike o ukrepih omejitve ali prepovedi uporabe ter preklicih ukrepov na spletni strani Komunale Trbovlje www.komunala-trbovlje.si, Občine Trbovlje  http://www.trbovlje.si, preko Radia Aktual Kum in Regionalnega centra za obveščanje Trbovlje.

Ob prijavi uporabnikov preko spletne strani Komunale Trbovlje je možno tudi prejemanje novic na e-pošto, kamor sodijo tudi obveščanja o motnjah vodooskrbe.

Za zdravstveno ustrezno pitno vodo je potrebno sodelovanje uporabnikov in sicer na ta način, da redno izpirajo in vzdržujejo hišno vodovodno omrežje, kar velja še posebej po daljši prekinitvi uporabe pitne vode. Več o pitni vodi in celotno obvestilo o skladnosti pitne vode si lahko ogledate na www.komunala-trbovlje.si

PR objava