Občina Trbovlje je ponovno objavila Javne razpise za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb.
Gre za pet stanovanj. Dve se nahajata v Koloniji 1. maja, eno ima hišno številko 18, drugo pa 29. Prvo stanovanje je veliko 38,9 kvadratnih metrov, njegova izklicna cena pa je 9095 evrov, drugo pa je veliko 43,5 kvadratnih metrov in se prodaja po izklicni ceni 10.175 evrov. Tretje in najmanjše stanovanje, ki se prodaja, se nahaja na naslovu Golovec 7. Veliko je 17,4 kvadratnih metrov, njegova izklicna cena pa je 4440 evrov. V prodaji je tudi stanovanje na Neži, s hišno številko 14, veliko 35,7 kvadratnih metrov, in sicer po izklicni ceni 8395 evrov. Največje stanovanje, ki je v prodaji preko razpisa, pa je veliko 44,7 kvadratnih metrov. Gre za stanovanje na naslovu Nasipi 25, ki se prodaja po izklicni ceni 7700 evrov.

Ponudbo je treba vložiti na obrazcih v pisni obliki. Obrazci so na voljo na občinski upravi Občine Trbovlje in v elektronski obliki.

ZT