Na Komunali Trbovlje ugotavljajo, da se v zadnjem letu v gospodinjstvih povečuje količina odpadne embalaže. Žal ločevanje še vedno šepa, zlasti pri večstanovanjskih objetih, kjer opažajo, da je včasih vsebina zabojnikov z rumenim pokrovom, torej tistih za mešano embalažo, podobna vsebini sivih zabojnikov za mešane komunalne odpadke. Pri individualnih stanovanjskih objektih pa je ločevanje boljše.

Od 309 kg mešanih odpadkov le 39 kg pravih

V marcu 2021 so na Komunali Trbovlje izvedli sortirno analizo mešanih komunalnih odpadkov (MKO), ki so bili zbrani na Trgu revolucije v Trbovljah. V vzorcu, ki je tehtal 309 kg, so bili naslednji odpadki: 39 kg mešanih komunalnih odpadkov, 74 kg bioloških odpadkov, 44 kg papirja in kartona, 41 kg plastične embalaže, 27 kg oblačil in tekstila, 13 kg kovinske embalaže, 13 kg sestavljene embalaže, 10 kg steklene embalaže in 48 kg različnih drugih odpadkov.

Komunala mešane komunalne odpadke odpeljejo na obdelavo na RCERO Celje, kjer se iz njih po posebnem postopku izloči uporabna embalaža in biološki odpadki. Okrog 35 % od vseh MKO se odloži na odlagališče oz. nameni odstranjevanju.

Veliko primerneje in ceneje pa bi bilo, če se preostalih 65 % odpadkov, od katerih večino predstavlja odpadna embalaža, sploh ne bi zbralo v črnih zabojnikih in vozilo v Celje na obdelavo. Bolje bi bilo, da bi jih pravilno razvrstili že na izvoru, torej v zabojnike pred stanovanjskimi objekti in na ekoloških otokih. Še bolje pa je, da ti odpadki sploh ne bi nastali oz. da bi jih nastalo čim manj. Da bi iz potrošnike družbe nakupovanja in odmetavanja prešli v trajnostno in odgovorno družbo s čim manj odpadki.

Kaj sodi v zabojnike z rumenim pokrovom za embalažo?

Plastenke, pločevinke, tetrapaki, različne vrečke, folije, jogurtovi lončki in embalaža različnih živil, embalažni stiropor, embalaža od šamponov, pralnih praškov, čistil in podobnega. Odpadna embalaža je torej nekaj ovijala ali vsebovala, preden je postala odpadek. Pred oddajo mora biti popolnoma izpraznjena in čista.

V ta zabojnik ne sodi različna druga plastična posoda, ki ni embalaža (vedra, plastične sklede), plastične igrače, predrte žoge, plastični prti, plastični stoli in drugi predmeti iz plastičnih mas, kovinski predmeti, steklenice, kartonske škatle in papir, embalaža pod pritiskom (doze).

Embalažo komunalci odpeljejo v zbirni center Neža, kjer jo skladiščijo do prevzema družb za ravnanje z odpadno embalažo, ki poskrbijo za njeno nadaljnje sortiranje in pripravo za reciklažo. V kolikor odpadna embalaža vsebuje nečistoče oz. odpadke, ki niso embalaža, imajo z oddajo težave in lahko tudi dodatne stroške.

Kaj sodi v sive oz. črne zabojnike za mešane komunalne odpadke (MKO)?

Smeti od pometanja, vrečke iz sesalnikov, vložki, kondomi, vata, vlažilni in čistilni robčki, cigaretni ogorki, obliži, povoji in drugi neuporabni odpadki.

Če bi v gospodinjstvih odpadke dosledno ločevali, bi bilo v črnih zabojnikih zelo malo odpadkov.

Savus

Foto: Komunala Trbovlje

Prejšnji članekNa glavo mu je padel predmet
Naslednji članekOtroci o poklicih