V sredo, 21. junija, so se učenci OŠ Trbovlje, OŠ Tončke Čeč ter OŠ Ivana Cankarja, ki so vsa leta šolanja zaključili z odličnim uspehom, vpisali v Zlato knjigo. Pridružili so se jim tudi odličnjaki z Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje ter dijaki Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje.
Trboveljski učenci in dijaki so se v Zlato knjigo vpisali na Gradiču, protokolarnem objektu Občine Trbovlje. Skupaj se je v Zlato knjigo vpisalo 29 osnovnošolcev in osnovnošolk ter sedem srednješolcev in srednješolk.

Ob vpisu je odličnjakom županja občine Trbovlje Jasna Gabrič predala darilo in čestitke. S prijetnimi melodijami kitare in klavirja sta zbrane zabavala Emir Ibrakić in Barbara Černe. Vpisu je sledila pogostitev in razrez torte ter druženje.

ZT