četrtek, 18 julija, 2024

Iz te kategorije

V primeru jedrske nesreče

Zadrževanje ljudi in živali v zaprtih prostorih, zaužitje tablet kalijevega jodida, ki jih za Zasavce hrani Bolnišnica Trbovlje, evakuacija in sprejem ter oskrba evakuiranih prebivalcev so takojšnji zaščitni ukrepi občine Zagorje ob Savi v primeru jedrske ali radiološke nesreče. Zasavsko regijo lahko prizadenejo jedrske ali radiološke nesreče v jedrski elektrarni Krško, ki je 43,11 kilometra zračne linije oddaljena od Zagorja ob Savi, jedrske nesreče v tujini s posledicami na območju RS, nesreče s stacionarnimi in premičnimi radioaktivnimi viri, pri prevozu radioaktivnih snovi, na področje Zasavja pa lahko pade tudi satelit z reaktorjem ali satelit, ki ima na krovu radioaktivni material. Ob jedrskih nesrečah v oddaljenih jedrskih objektih lahko ob neugodnih vremenskih razmerah pričakujemo kontaminacijo na vsem območju Zasavja, tudi v Zagorju, predvsem iz objektov, ki so znotraj 1.000 km območja. Do izrazitejše kontaminacije pa lahko pride v krajih, kjer bi v času prehoda radioaktivnega oblaka čez zasavsko ozemlje deževalo.

To je le nekaj poudarkov iz predloga Občinskega načrta zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči za občino Zagorje ob Savi. Pripravljavci načrta so predlog poslali v medsebojno usklajevanje sosednjim občinam ter nosilcem načrtovanja. V roku 30 dni so na predlog možne pripombe in predlogi, ki se nato po presoji vključijo v končni predlog načrta. Predlog načrta, ki ga je izdelalo hrastniško podjetje Zame, je objavljen na spletni strani Občine Zagorje ob Savi.

ZT

Previous article
Next article

Isti avtor