nedelja, 23 junija, 2024

Iz te kategorije

V Občini Trbovlje proračun sprejet, statut (še) ne

Tik pred začetkom božičnih in novoletnih počitnic se je še zadnjič letos sestal občinski svet Občine Trbovlje na 8. redni seji. V uvodu je županja Jasna Gabrič predstavila realizirane sklepe prejšnje seje, posebej je izpostavila otvoritev novih prostorov urgentnega centra v Bolnici Trbovlje.
Po pričakovanjih se je največja debata razvnela okoli predloga odloka o proračunu občine za leto 2016. Svetnik Borut Dolanc (SDS) je izrazil zaskrbljenost glede porazdelitve proračuna: »Občina preveč sredstev vlaga v projekte, katerih koristnost je vprašljiva, obenem pa resno razmišlja o ukinitvi drugega učitelja v prvih razredih osnovne šole.« Podobnega mnenja je bila tudi Alenka Forte (SDS), ki je med drugim izpostavila slab odnos občine do zdravja občanov: »Trbovlje je po stopnji rakavih obolenj zelo visoko, občina pa se s tem zaskrbljujočim dejstvom slabo spopada.« Nekateri svetniki so županji očitali, da gre zgolj za kopijo starejših proračunov z nekaterimi kozmetičnimi popravki, Gabričeva pa je na očitke odgovorila s pozivom k bolj optimističnemu pogledu na sestavo proračuna: »Predvidevanja, da bomo enim vzeli vse, druge pa pustili pri miru, so nerealna. Dejstvo je, da idealen proračun ne obstaja, zato smo se potrudili, da bi bila sredstva pravično porazdeljena.« Kljub pomislekom pa so svetniki po razpravi z večino glasov proračun potrdili.

Drugi za občino zelo pomemben dokument, njen statut, ni dobil potrebne dvotretjinske večine na svetu. V obrazložitvi glasu je Dolanc pojasnil, da svetniška skupina SDS predloga ne bo podprla, ker v njem niso bili upoštevani nekateri njihovi predlogi. Na koncu je ZA glasovalo 17 svetnikov, eden manj, kot bi bilo potrebno za potrditev novega statuta.

Pri predlogih komisije za mandatna vprašanja se je posebej zapletlo pri izbiranju predstavnikov Občine Trbovlje v Svet zavoda Regionalne razvojne agencije (RRA). Za to mesto sta bili predlagani direktorica trboveljske občinske uprave Urška Poznič Goršek in Leana Tomič, svetniška skupina SDS pa je bila mnenja, da mora glasovanje potekati tajno in za vsako kandidatko posebej. Po več kot polurnem glasovanju so svetniki Gorškovo potrdili, Tomičevo pa ne. Za nagrado Tončke Čeč pa je bil predlagan in potrjen likovni ustvarjalec in kulturni delavec Branko Železnik.

Vid Šteh

Isti avtor