Nekateri dijaki in profesorji GESŠ Trbovlje so se na pobudo Irene Lavrač, profesorice biologije, odločili dan brez avtomobili vzeti resno in so se v četrtek odpravili v šolo peš ali s kolesom. Seveda so morali zaradi tega mnogi od doma že zelo zgodaj. Na pot so se odpravili iz Zagorja ob Savi, Hrastnika, s Kleka, Suhadola,  Dobovca in iz Trbovelj.
ZT