Kisovški otroci in mladina nimajo primernega igrišča v centru kraja, poudarjajo v KS Kisovec Loke. Vsa urejena igrišča so namreč od centra precej odmaknjena, in se nahajajo pri vrtcu, osnovni šoli in športnem parku na Šahtu. Idealen prostor za ureditev igrišča bi bil tako Čebinov travnik, ki pa je bil sprva namenjen za stanovanjsko gradnjo. Po ugotovitvah, da je travnik poplavno ogrožen in na njem stanovanjska gradnja ni primerna, so Kisovčani Občini Zagorje predlagali, da se na prostoru uredi športno rekreacijski center. Prva idejna zasnova, ki so jo Kisovčani predlagali, je bila dokaj velikopotezna in zaradi tega tudi finančno zahtevna. Kakšne idejne načrte bo za ureditev igrišča predlagala Občina Zagorje, bo znano predvidoma februarja prihodnje leto.
Na problem pomanjkanja igrišča je na seji občinskega sveta 3. oktobra svetnike opozorila predsednica Odbora za medgeneracijsko sobivanje Anica Ule Maček. Predsednik KS Kisovec Loke Marjan Kovač pa je ob tem povedal, da so Občino že nekaj časa opozarjali na težavo in so veseli, da so zadevo vzeli resno. Na Čebinovem travniku bo, tudi če bodo na njem uredili igrišče, še naprej prostor tudi za kresovanje, še meni Kovač.

TPK