četrtek, 13 junija, 2024

Iz te kategorije

V Kisovcu po načrtih

Gradnja gospodarske javne infrastrukture v Ekonomsko poslovni coni Kisovec II poteka v skladu s podpisano gradbeno pogodbo in potrjenim terminskim planom.

Na trasi čez dvorišče podjetja Xella v Kisovcu je v izgradnji kabelska kanalizacija s pripadajočimi revizijskimi jaški za srednje napetostno omrežje in javna kanalizacija za odpadne vode. Na odseku od krožišča Borovnik do podjetja Xella poteka ena od večjih gradbenih faz, to je izgradnja kamnite zložbe, ki je v zaključni fazi. Položen je prenovljen tranzitni vodovod, ki bo v tem tednu priključen na omrežje. Tudi na tem odseku bo zgrajena javna kanalizacija za odpadne vode z možnostjo priključevanja sedanjih in bodočih onesnaževalcev odpadnih voda.

Naložba bo prispevala k funkcionalnem razvoju oz. revitalizaciji ekonomsko-poslovne infrastrukture (poslovnih con) na saniranih površinah, povezanih s premogovništvom in rabo premoga v Zasavju. Razvoj ekonomsko poslovne infrastrukture je eden izmed prvih pogojev za rast in razvoj podjetij ter prestrukturiranje premogovne regije in prispeva k prehodu v nizkoogljično krožno gospodarstvo.

Zaključek del je načrtovan do konca avgusta 2024. Naložbo, vredno 1,72 milijona evrov v višini 1,5 milijona evrov sofinancira Evropska unija iz Sklada za pravični prehod v obdobju 2023-2026.

Savus

Foto: Občina Zagorje


 

Isti avtor