Občina Hrastnik je objavila spremembo javnega razpisa o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik v letu 2020.

Do spremembe je prišlo pri  ukrepu Ohranjanje podjetij in delovnih mest. Med upoštevane obratovalne stroške so dodali oskrbo s pitno vodo, čiščenje in odvodnjavanje komunalnih voda, odvoz smeti, greznice, elektriko, ogrevanje, stroški za SAZAS in RTV, najemnine. Občina bo dodeljevala pomoč v višini 50 evrov na mesec na upravičenca za en poslovni prostor. Kdor ima več poslovnih prostorov lahko uveljavlja stroške za več prostorov. Povrnejo stroške brez davka na dodano vrednost, vendar največ 200 evrov na leto na upravičenca za vse poslovne prostore.

Vlagatelji, ki so že oddali vlogo, lahko vlogo dopolnijo. Novi rok za oddajo vlog iz tega razpisa je 15. junij 2020. več informacij na tej povezavi.

Savus

Foto: arhiv Savus