»Zahvaljujem se vsem vam za vse, kar storite za razvoj lokalne skupnosti. Upam, da boste uspešni tudi v letu 2016, želim vam srečno,« je dejal ob koncu nagovora udeležencem sprejema župan Miran Jerič. V nagovoru je poudaril, da se bo leta 2015 spominjal predvsem po uspešnem zaključku črpanja evropskih sredstev. V Hrastnik je med leti 2007 in 2015 priteklo 13,5 milijona evrov evropskega denarja, kar znese okrog 1400 evrov na prebivalca. S tem se občina uvršča med najbolj uspešne v Sloveniji. V teh letih so z evropskim, državnim in občinskim denarjem zaključili za 31 milijonov evrov naložb.
V letu 2015 so zaključili tri velike »evropske projekte«. Prvi je posodobitev regijskega centra za odpadke. Naložba je bila vredna 12,8 milijona evrov, skoraj 10 milijonov je prispevala Evropa. Takoj po novem letu bodo v prenovljenem centru pričeli s poskusnim obratovanjem. Drug pomemben projekt je energetska sanacija OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik (naložba 1,6 milijona evrov, polovica iz evropskih sredstev). »Naložba prinaša dolgoročen učinek, saj bomo prihranili do 70 tisoč evrov zaradi manjše porabe energije,« je povedal Jerič. Tretja naložba pa je bila ureditev mestnega jedra, vredna pol milijona evrov (380 tisoč evrov evropskih sredstev).

In kaj čaka občino in Hrastničane v naslednjem letu? »Težko odgovorim,« pravi Jerič, »časi so napeti, vendar sem optimist. Z dobrimi direktorji gospodarskih družb in javnih zavodov lahko nadaljujemo uspešen razvoj. Med najpomembnejšimi projekti nas čakata ureditev nove industrijske cone v Steklarni in TKI Hrastnik in rekonstrukcija dolske šole. Upam, da nam bo za oba projekta uspelo pridobiti tudi evropski denar.«

Sprejem so polepšali z nastopom učenci Glasbene šole Hrastnik.

Marko Planinc