Odprtje je bilo v četrtek popoldan, ko so obiskovalci lahko prisluhnili ravnateljici šole Mojci Lazar Doberlet, ki je na kratko opisala pomen kulture za Slovence, omenila med drugimi tudi pomen največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna in največjega slovenskega pisatelja Ivana Cankarja. Ker je letos Cankarjevo leto, bodo pripravili še več kulturnih prireditev, saj so ponosni, da nosi šola njegovo ime.

V kulturnem programu so se predstavili učenci vseh razredov z recitacijami, petjemin plesom. Povezovalki programa, Hana in Živa, sta predstavili pomen ustvarjalcev, ki so pustili za sabo poseben pečat, zato so omenili pomen Trubarja, Vodnika, Prešerna, za katerega sta na koncu povedali: »Prešeren je enkraten v našem pesništvu tudi zato, ker je prvi uvedel pri nas pesniške oblike svojih evropskih tovarišev. On je prvi pisal slovenske verze po pravilih ruske in nemške metrike, prvi pesnil balade in romance, gazele in sonete … Vse to ima v sebi njegova knjiga poezij. In te poezije so take, da ohranijo Prešernovemu imenu nesmrtnost.«

Koordinatorka programa je bila Barbara Boštnar.

Irena Vozelj