Občina Hrastnik je na nekaterih območjih v mestu pričela uvajati modre cone za parkiranje. Namen modrih con je zagotoviti večjo pretočnost parkirišč in vplivati na prezasedenosti parkirnih mest.

Cone bodo na Dolu pri Hrastniku zajemale parkirišča in parkirna mesta uličnega parkiranja v enosmerni ulici vzporedno z novim kulturnim domom in kmetijsko zadrugo, v Hrastniku pa parkirišče na tržnici ter parkirna mesta pred vrtcem Dolinca.

Na teh predelih bo parkiranje še vedno brezplačno, bo pa med tednom med 7. in 17. uro ter ob sobotah med 7. in 13. uro na teh predelih dovoljeno parkirati za največ 2 uri (z uporabo parkirne ure ali na vidnem mestu označene ure prihoda).

Uvedba modrih con je le eden od korakov, ki jih občina načrtuje v naslednjih letih za reševanje pomanjkanja parkirnih mest.

Savus

Foto: arhiv Savus