Zasavska ljudske univerza bo za brezposelne osebe v letu 2016 izvedla štiri programe priprav za potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK). Tako bo izvedla usposabljanja za socialnega oskrbovalca na domu, usposabljanje za računovodje za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode in za izdelovalca spletnih strani. Vsi programi so 104-urni, vanje se bodo lahko vključili brezposelni, ki bodo to želeli in bodo izpolnjevali pogoje, ki jih je postavil Zavod RS za zaposlovanje. Prijave za vse programe so že v teku.
ZT