sobota, 13 aprila, 2024

Iz te kategorije

Uspešno delo OZSČ Hrastnik

V četrtek, 7. marca, so se na rednem letnem zboru zbrali člani Občinskega združenja slovenskih častnikov Hrastnik. Opravili so pregled dela in ocenili svoje delovanje v lanskem letu. Sprejeli so letni program združenja in potrdili finančni načrt dela za letošnje leto.

Zbora se je udeležilo do sedaj rekordno število članic in članov, skupaj 58.  Povabilu na zbor članov so se odzvali tudi župan občine Hrastnik Marko Funkl, predsednik OZVVS Zasavje Iztok Bastič, predsednik odbora Hrastnik PVZ Sever Zasavje Alojz Vrbnjak, predsednica ZB NOB Hrastnik in predsednica Koordinacije DVO Zasavja Danica Kovač, član upravnega odbora Društva Generala Maistra Zasavje Marjan Dolanc, predsednik OZSČ Laško Drago Zupanc in sekretar OZSČ Trbovlje Franci Ceferin.

Pregled dela v letu 2023

Predsednik OZSČ Hrastnik Gorazd Hafner je v poročilu o delu poudaril, da je združenje zelo uspešno izvedlo skoraj vse planirane dogodke in aktivnosti. Izpostavil je izvedbo dogodkov iz vojaško strokovnega področja, ki so predstavljali prioriteto v delovanju združenja. Poudaril je pomembnost dela z mladimi in zelo dobro izvedbo obeh dogodkov: orientacijskega pohoda za osmošolce in preživetje v naravi, ki so se ga udeležili otroci in vnuki članov združenja in se je zelo dobro prijel. Pohvalil je vsa izvršena dela na strelskem poligonu. Zahvalil se je vsem članom združenja, ki so s svojim angažiranjem in prisotnostjo pripomogli k izvedbi programa, še posebno pa vsem članom, ki so zelo aktivno sodelovali pri organizaciji dogodkov in na delovnih akcijah. Ugodno je bilo tudi finančno poročilo. V poročilu nadzornega odbora je predsednik nadzornega odbora Ljubo Zalezina podal pozitivno oceno o delovanju združenja za leto 2023. Vsa poročila za leto 2023 so bila enoglasno sprejeta.

Načrti v letu 2024

Gorazd Hafner je predstavil tudi program dela združenja za leto 2024 in poudaril najpomembnejše dogodke in aktivnosti posameznih programskih področij. Člane je pozval, da se planiranih dogodkov udeležijo v čim večjem številu in jih povabil k sodelovanju pri pripravah in izvedbi večjih in organizacijsko zahtevnejših dogodkov, ki jih bo združenje organiziralo. Opravili so tudi nadomestne volitve in za člana predsedstva združenja izvolil Bogdana Kovčana.

Nagrajeni člani OZSČ Hrastnik

Ob koncu letnega zbora je predsednik  združenja Gorazd Hafner podelil priznanja ZSČ najbolj dejavnim članom združenja. Pisno priznanje ZSČ so prejeli Marijan Farkaš, Ana Koritnik, Zala Logar, Branko Skaza, Aljoša Zavrašek in poddesetnik Renato Saviozzi. Bronasto medaljo ZSČ sta prejela Franc Grom in stotnik Ljubo Zalezina, srebrno pa Branko Šmit. Polkovnik Gregor Hafner je prejel častni znak ZSČ, Servis Enka, Urška Hribšek s.p. pa častni znak ZSČ za sodelovanje. Plaketo ZSČ je prejel polkovnik Ivan Zore. Po zaključenem zboru so se gostje in člani zadržali na prijetnem druženju.

Jani Zore

Foto: Maks Rak


 

Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Isti avtor