Urgentni center v Zasavju je eden izmed desetih v predvideni mreži urgentnih centrov v Sloveniji, ki so bili večinoma financirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Celotna investicija je znašala 3,6 milijona evrov, od tega je SB Trbovlje prispevala 280 tisoč.
Urgentni center (UC) je urejen v dveh etažah, katere vsaka obsega 510 kvadratnih metrov neto površin. Kot nova dejavnost se v okviru urgentnih centrov uvaja triažiranje bolnikov glede na stopnjo nujnosti pregleda in vrsto obolevnosti (bolezni, poškodbe, hitri pregledi).

V UC naj bi delali urgentni zdravniki. »Ker teh v Sloveniji ni dovolj, v Zasavju pa še nimamo urgentnega zdravnika,« je povedala Marina Barovič, »bodo zdravstvene storitve izvajali zdravniki specialisti s področja interne medicine, splošne kirurgije in travmatologije, po potrebi radiologi in anesteziologi ter zdravniki družinske medicine oz. osebni zdravniki. Poleg zdravnikov bodo v urgentnem centru izvajale zdravstveno oskrbo diplomirane medicinske sestre in zdravstveni tehniki. V prvi fazi bomo dodatno zaposlili medicinske sestre. Postopek zaposlitev se končuje.«

Nujna medicinska pomoč se bo v Zagorju, Hrastniku in Litiji izvajala na dosedanji način, saj Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči ni prinesel prvotno predvidenih sprememb. Obravnave bolnikov v UC so namenjene kritično bolnim in poškodovanim bolnikom, s strani družinskih oziroma osebnih zdravnikov pa tudi  obravnavi bolnikov, ki niso življenjsko ogroženi, imajo pa akutne zdravstvene težave. Niso pa UC praviloma namenjeni določenim specifičnim obolenjem npr. s področja oftalmologije, psihiatrije, zobne medicine, pediatrije. Pediatrična nujna pomoč se bo še naprej izvajala na sedanji lokaciji – v urgentni pediatrični ambulanti pediatričnega oddelka SB Trbovlje, ki je nekaj deset metrov oddaljen od urgentnega centra. Prav tako se bo ginekološko porodna nujna medicinska pomoč izvajala na dosedanji lokaciji – v urgentni ginekološki ambulanti in ne v urgentnem centru.

Celotni članek o urgentnem centru bo objavljen v Zasavskem tedniku, ki izide 23. decembra.

Tatjana Polanc Kolander