Za ureditev groba se moramo potruditi, ga zasaditi vsaj dvakrat letno s sezonskimi rastlinami in sproti vzdrževati.
Pred zasaditvijo razmislimo o oddaljenosti groba od našega bivališča in o pogostosti obiskovanja pokopališča. Glede na to posegamo po različno trpežnih rastlinah.

Poskusimo se spomniti priljubljenih barv in rastlin pokojnika in jih vpletemo v zasaditev.

nebelung-buga-265Pri izbiri rastlin igra pomembno vlogo tudi lega. Večina grobov je na izpostavljenih legah, le redki so v senci dreves in pokopaliških zidov. Tudi pozne slane in veter so od pokopališča do pokopališča različne. Na neograjena pokopališča zahaja tudi srnjad, zato sadimo rastline, ki živalim smrdijo.

Pred dokončno izbiro rastlin se ozrimo po sosednjih grobovih in poskusimo svojo zasaditev vključiti v pokopališko vzdušje. Evropski strokovnjaki za urejanje grobov svetujejo, da 50 odstotkov grobne površine zasadimo s trajnimi pokrovnimi rastlinami, 15 odstotkov površine namenimo solitrnim iglavcem in listavcem, 35 pa sezonskemu menjavanju cvetočih rastlin. Višje rastline posadimo ob nagrobniku. Rastline ne smejo prerasti grobnega prostora. Pri skupini sezonskih rastlin pazimo na obliko nagrobnika in se mu prilagodimo. Žarne grobove zasajamo z miniaturnimi rastlinami pogosto v skledah. Pri tem upoštevamo velikost nagrobnika in material, iz katerega je izdelan. Glinena skleda mora biti kvalitetna, da pozimi ne poči.

Iglavci že od nekdaj igrajo na pokopališčih pomembno vlogo. Predstavljajo simbol nesmrtnosti, ker doživijo visoko starost in so zimzeleni. Izbiramo miniaturne sorte iz vrst borov, klekov, ceder, tis, macesnov …

Med listavci izbiramo počasi rastoče sorte ali cepljene na nizko deblo. Listavci niso zaželeni, ker jeseni smetijo grobno površino. So pa zelo dobrodošli vednozeleni listavci, kot so bršljan, bodika, mahonija, pušpan, trdoleska …

Sadimo lahko tudi vrtnice, predvsem pokrovne, ker so miniaturne zelo občutljive na bolezni. Pri pokrovnih rastlinah izbiramo med brini, ruševjem, panešpljico, trdolesko. Vključimo tudi zanimive trajnice in rastline z dekorativnimi plodovi.

Med sezonskimi rastlinami so še vedno za jesen najprimernejše mačehe v kombinaciji s cvetočo jesensko reso, katere sadimo tako na grob kot v sklede.

Priporočam vam, da izbirate pri lokalnih ponudnikih rastlin, ki vam bodo pomagali z nasveti in z utrjenimi rastlinami, navajenimi na našo klimo.

Damjana Napret Čeperlin (Vrtnarstvo Napret, Dol pri Hrastniku)