Občina Trbovlje je pred prvim šolskim dnem poskrbela tudi za ureditev okolice OŠ Trbovlje. Izvajalci so zamenjali tamkajšnjo dotrajano ograjo in na novo so asfaltirali pločnik. Dela so trajala dva tedna, zanje pa je bilo potrebno odšteti 25.000 evrov iz občinskega proračuna.
ZT