Komunala Trbovlje je v ponedeljek, 13. septembra, v okviru projekta Vsaka oljna kapljica šteje! postavila dve novi ulični zbirni posodi za odpadno jedilno olje iz gospodinjstev. V Trbovljah je vseh zbiralnic skupno osem, v Zagorju 12, v Hrastniku pa tri.

V Trbovljah lahko odpadno jedilno olje iz gospodinjstev oddate na naslednjih lokacijah: stare lokacije so Savinjska cesta – pri Miku, Ulica Sallaumines 9 – pod Policijo, Ulica Sallaumines 5a – most, tržnica – Trg svobode 12, Trg revolucije 4 – zgornje odjemno mesto in Kolonija 1. maja 26. Dve novi lokaciji pa sta Gimnazijska cesta 22 in na Ribniku 19.

V Zagorju lahko odpadno jedilno olje oddate na naslednjih lokacijah: v Zagorju na Ulici talcev 32–36 (parkirišče pri tržnici), na Kopališki ulici 14 (pri Sparu), na Polju 14 (za večstanovanjskim objektom), na Cesti 9. avgusta 68 (KS Franc Farčnik), v Kisovcu na Trgu pohorskega bataljona 14 in 15 (pri Mercatorju) in na Rudarski cesti 26 (pri večstanovanjskem objektu), na Izlakah 3 (pri KS Izlake) in pri Medijskih toplicah (v bližini stanovanjske hiše Medijske toplice 18). Olje pa lahko oddate tudi na območju okoliških krajevnih skupnosti, in sicer v Mlinšah 12 (pri ekološkem otoku Mlinše), v Podkumu 5 (pri ekološkem otoku Podkum), v Čemšeniku na avtobusni postaji (pri ekološkem otoku Čemšenik) in v Šentlambertu 12 a (pri ekološkem otoku Šentlambert).

V Hrastniku pa lahko odpadno jedilno olje oddate na treh lokacijah: na tržnici v Hrastniku, na ekološkem otoku v Podkraju pri blokih in na Dolu pri Hrastniku na ekološkem otoku pri blokih Trg borcev NOB 16–19.

V Trbovljah so v lanskem letu zbrali skupno 3,5 tone odpadnega jedilnega olja, letos do konca avgusta pa že 2,5 tone, mesečno povprečno 400 litrov.

Glavni namen projekta Vsaka oljna kapljica šteje! je vzpostaviti dolgoročno sistematično zbiranje odpadnega jedilnega olja in zbrano olje koristno porabiti. S projektom bodo zmanjšali obremenitev pitne vode z odpadnim oljem, obremenitev kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav (s tem bodo nižji stroški delovanja in čiščenja javnega komunalnega sistema), povečali ekološko ozaveščenost prebivalstva in izboljšali kakovost bivanja v mestih.

Poleg namestitve dodatnih uličnih zbirnih posod pa bosta hrastniška in zagorska komunala gospodinjstvom razdelili tudi ročne gospodinjske posodice za zbiranje olja v velikosti 3,5 litrov. Trboveljska gospodinjstva so takšne posodice prejela že pred nekaj leti.

SB

Foto: Komunala Trbovlje