sreda, 24 aprila, 2024

Iz te kategorije

Učiteljska odprava obiskala BIH

Sredi januarja 2018 je GESŠ Trbovlje obiskala Davorka Drijenčić, ki je zbranim predstavila predlog o sodelovanju z Gimnazijo v Kaknju v Bosni in Hercegovini. Ker imata Kakanj in Trbovlje veliko skupnega, so na GESŠ povabilo sprejeli in minuli vikend se je skupina učiteljev odpravila na 460 kilometrov dolgo pot v Kakanj.

Da so v Kaknju zares dobrodošli, so začutili takoj ob prihodu. Kljub pozni uri sta odpravo v hotelu pričakali Drijenčićeva, ki je predsednica Slovenskega združenja meščanov Jožef Špringer v Kaknju, in Aida Šišić Hakulija, učiteljica angleščine na gimnaziji Muhsin Rizvić v Kaknju in koordinatorica mednarodnih projektov na šoli.

Uradno se je obisk začel v soboto, 17. novembra, s sprejemom na šoli. Pričakal odpravo iz Trbovelj je pričakal ravnatelj šole Maid Goralija s skupino učiteljev. Dobrodošlico so izkazali tudi s plakati s slovensko tematiko, ki so jih dijaki gimnazije izdelali pri različnih predmetih. Učenci, ki obiskujejo pouk slovenskega jezika, so prišlekom pripravili kratek kulturni program v slovenščini.

Glavni namen obiska je bil sestanek učiteljev obeh šol, na katerem so zbrani preučili možnosti sodelovanja. Strinjali so se, da je področij, ki bi jih lahko raziskovali dijaki obeh šol, veliko: skupna zgodovina, podobnosti in razlike v gospodarskem razvoju mest, primerjava geografskih značilnosti, raziskava življenjskih zgodb priseljencev iz Trbovelj v Kakanj in obratno, primerjava kulturnih značilnosti obeh narodov in še mnogo drugega. Najpomembnejši in verjetno za dijake najzanimivejši del sodelovanja pa bi bili obiski v partnerskem kraju. Ob koncu obiska so si Slovenci in Bošnjaki izmenjali protokolarna darila in si obljubili, da bodo prvi del izmenjave izpeljali že pomladi leta 2019.

Gostitelji so tudi preostanek dneva zapolnili s številnimi aktivnostmi. Obisku šole je sledil ogled Muzeja v Kaknju, takoj za tem pa še ogled ene najstarejših džamij v Bosni, džamije sultana Mehmeda II el-Fatiha in frančiškanskega samostana v Kraljevi Sutjeski. Samostan se ponaša z bogato knjižnico in lepo urejenim zgodovinskim muzejem.

Dan so zaključili z družabnim večerom v prostorih Slovenskega združenja meščanov Jožef Špringer. Prebivalci Kaknja slovenskih korenin so na svoje društvo še posebej ponosni, saj je najstarejše združenje Slovencev v Bosni. Društvo se imenuje po Trboveljčanu Jožefu Špringerju, članu ustanovnega odbora in prvemu predsedniku skupščine društva. Špringerjevo poreklo je razlog, da so partnersko gimnazijo poiskali prav v Trbovljah. »Menimo, da je posebna čast za naše mesto, da se društvo, ki je za ohranjanje slovenske kulture in jezika med Slovenci v Bosni najbolj zaslužno, imenuje ravno po Trboveljčanu,« so povedali na GESŠ.

JK

Isti avtor