sobota, 18 maja, 2024

Iz te kategorije

U. M. Luzar, B. Beja, S. Sernec in Kattan

Urška Magdalena Luzar iz Zagorja ob Savi je plaketo dr. Slavka Gruma prejela zaradi vsestranskega udejstvovanja na področju zborovskega petja, popularizacije slovenske ljudske pesmi in zaradi izjemnega angažiranja pri umetniškem vodenju Zagorskega okteta, ki se je pod njenim vodstvom razvil v eno najprepoznavnejših tovrstnih zasedb v Sloveniji. Urška M. Luzar je profesorica glasbe. Po končani Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani je nadaljevala študij na ljubljanski Akademiji za glasbo, smer glasbena pedagogika. Svoje pedagoške in zborovske izkušnje je pridobivala v različnih zborovskih sestavih doma in v tujini, predvsem v zboru Juventus, Srednje glasbene in baletne šole in v zboru Veter. Poleg pevskih si je s sodelovanjem v teh zborih nabrala tudi obilo dirigentskih izkušenj. Bila je tudi članica Evropskega mladinskega zbora, zdaj pa je članica Academy of Music chamber choir. Poleg petja in vodenja ji ni tuje tudi področje komponiranja. Urška Magdalena Luzar dela  kot učiteljica glasbene vzgoje na OŠ Ivana Skvarče v Zagorju. Tam vodi otroški pevski zbor, pod njenim vodstvom deluje mešani pevski zbor Ladko Korošec, v zadnjem obdobju pa je njeno ime najtesneje povezano tudi z Zagorskim oktetom. Zagorski oktet je bil ustanovljen leta 1977, pred 15 leti je umetniško vodenje okteta prevzela Urška M. Luzar, s čimer se je umetniška raven delovanja okteta dvignila še na višjo raven. Poleg klasičnega repertoarja je v program vnesla tudi elemente popularne glasbe ob spremljavi harmonike in v naših krajih tako priljubljene dalmatinske klapske skladbe. Pri nekaterih pesmih oktetu s svojim izjemnim glasom pomaga tudi sama, kar daje zasedbi še posebej značilno noto.

Boris Beja je plaketo dr. Slavka Gruma prejel zaradi izjemno bogate razstavne dejavnosti doma in po svetu in zaradi konsistentne navzočnosti v kulturnem prostoru, tudi v Zagorju ob Savi, kamor se vrača in ustvarja ter dviguje kulturno ponudbo in pripomore k razumevanju umetnosti. Akademski kipar in inženir grafične tehnike Boris Beja je rojen leta 1986 v Trbovljah, otroštvo in zgodnjo mladost je preživel v Zagorju ob Savi, po končani umetniški gimnaziji je diplomiral na naravoslovno-tehniški fakulteti in nato še na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Po študiju je bil med drugim asistent umetniškega vodje galerije Škuc, od lani je zaposlen v ljubljanskem Pionirskem domu, centru za kulturo mladih. Boris Beja je eden naših najuspešnejših umetnikov mlade generacije, ki je doslej razstavljal v vseh najvidnejših nacionalnih razstaviščih doma in v tujini. Leta 2012 je prejel študentsko Prešernovo nagrado za kiparstvo in nagrado Javnega sklada za kulturne dejavnosti za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe. V letih 2015 in 2016 je bil nominiran za nagrado skupine OHO, ki je najvišja državna nagrada za mlade umetnike. Leta 2016 mu je ministrstvo za kulturo podelilo delovno štipendijo, ki jo prejmejo le najboljši umetniki mlade generacije, lani pa je prejel nagrado za projekt Space in Between v Leipzigu v Nemčiji, na mednarodnem festivalu likovnih umetnosti v Kranju pa je prejel nagrado za raziskovanje problematike globalne migracije na področju dela. Doslej je zasnoval in izvedel mnoge projekte, ki kažejo, kako vsestransko obvlada likovno izraznost, pri čemer pa osrednje mesto zaseda prostorska instalacija.

Plesni klub KATTAN je prejel plaketo dr. Slavka Gruma zaradi razvoja plesa, ki v Zagorju odlično združuje kulturo in šport. Klub je zrasel iz plesne šole Urška, ki je na pobudo zagorskega župana leta 2004 prišla v Zagorje, da bi postavila v prostor plesno-rekreativno dejavnost in razširila ponudbo Kulturnega centra Delavski dom. Plesni klub izjemno uspešno vodita zdaj že skoraj Zagorjanki Katarina Maček in Tanja Kucler. Z njunim prihodom je plesna dejavnost v Zagorju dobila nove razsežnosti, saj so plesalci, predvsem mladi, precej hitro napredovali in začeli osvajati prve lovorike na tekmovanjih. Kljub tekmovalnemu programu pa klub skrbi tudi za sočasno kulturno raven delovanja s programom na mnogih prireditvah v občini ter za družabno plat s plesom za vse generacije. Posebej izstopata plesno-kulturni prireditvi pred božičem in ob koncu šolskega leta, ko še posebej najmlajši radi pokažejo, kaj so se naučili med letom. Posebnost so plesni kampi, ko otroke odpeljejo na morje, na druženje in seveda ples. Od leta 2015 klub deluje kot samostojni klub Kattan Zasavje, prej združen s celjskim, in z velikimi načrti za prihodnost. Poleg tega plesalci žanjejo vidne uvrstitve tudi na velikih mednarodnih tekmovanjih.

Simon Sernec je prejel plaketo dr. Slavka Gruma zaradi vrhunskih umetniških dosežkov na področju grafičnega oblikovanja in prepoznavnosti v svetovnem kulturnem prostoru ter zaradi prispevka k promociji Slikarske kolonije Izlake-Zagorje. Simon Sernec je rojen leta 1959 v Trbovljah, osnovno šolo je dokončal na Izlakah, Srednjo grafično šolo in Pedagoško akademijo pa v Ljubljani. Je likovni pedagog in profesor zgodovine, v Radečah je zaposlen od leta 1985, vse od osemdesetih let pa se aktivno ukvarja z grafičnim oblikovanjem, od plakatov, knjig, zloženk in organizacije razstav. Začel je na mladinski alternativni sceni v obdobju subverzivnega punk gibanja in se izoblikoval v izjemnega grafičnega oblikovalca ne glede na oblikovalsko izrazno formo in tematiko. Grafična vizualna sporočila so sčasoma dobila specifičnost vse bolj poudarjenega avtorstva, tako da je danes prepoznaven ne le širom Slovenije, ampak tudi po svetu, zato je dobil svoje mesto tudi v Velikem slovenskem biografskem leksikonu osebnosti iz leta 2008. Sodeloval je na uglednih razstavah grafičnega oblikovanja v številnih tujih državah, tudi v ZDA, Mehiki, na Kitajskem in Japonskem. Razstavljal je tudi v Kulturnem centru Delavski dom Zagorje in z Zagorjem je v zadnjem obdobju njegovo ustvarjanje precej povezano. Bil je udeleženec najstarejše slikarske kolonije v Srednji Evropi, Slikarske kolonije Izlake – Zagorje in s tem tudi promotor te, v svetu v marsičem edinstvene slikarske kolonije.

Na prireditvi je zbranim spregovoril župan občine Zagorje Matjaž Švagan, v kulturnem programu pa so nastopili člani Zagorskega okteta in glasbene skupine Čompe. V oktetu, ki ga vodi tokratna nagrajenka Urška Magdalena Luzar pojejo: Tomaž Kržišnik, Milan Strnad, Gregor Kržišnik, Štefan Škrabar, Tomaž Kogovšek, Jurij Očkon, Aleš Razpotnik in Zdravko Jenko. Skupino Čompe pa sestavljajo: Silvo Zupančič (kitara), Neža Zinaić (violina), Marjan Stanič (bobni, tolkala), Janez Škof (diatonična harmonika, vokal), Žiga Saksida (alt/bariton, saksofon) in Breda Krumpak (alt, saksofon). Izvajajo avtorsko glasbo na besedila Daneta Zajca, Milana Jesiha, Edvarda Kocbeka in Andreja Rozmana Roze.

MP in TPK

Previous article
Next article

Isti avtor