Tudi v Preboldu so zainteresirani, da se vzpostavi cestna povezava in se Savinjska dolina prek predora Trbovlje-Prebold odpre proti Zasavju. Tako je povedal župan Prebolda Vinko Debelak, ki se je 12. decembra o možnostih uresničitve projekta predora Trbovlje- Prebold pogovarjal z županjo Trbovelj Jasno Gabrič.
V zvezi s tem projektom so v Trbovljah že lani oblikovali delovno skupino, ki jo je vodil Tadej Špitalar, takrat trboveljski podžupan. Ko je 18. marca letos s te funkcije odstopil, mu je prenehalo tudi članstvo v občinskem svetu in na čelu delovne skupine, zato je Občina Trbovlje 6. decembra s sklepom imenovala novo delovno skupino za preučitev možnosti izvedbe projekta predor Trbovlje – Prebold, za vodjo pa imenovala Iztoka Hribovška.

Hribovšek se je kot član prejšnje skupine skupaj s Špitalarjem decembra lani že sestal tudi z županom Občine Prebold Vinkom Debelakom. Ta je takrat izrazil pripravljenost za petdesetodstotno sofinanciranje začetne projektne dokumentacije za projekt predor Trbovlje-Prebold.

Kot je povedal Debelak, je Občina Prebold še vedno pripravljena sofinancirati projektno dokumentacijo, v nadaljevanju pa močno upa, da bo projekt podprla tudi država. Predvidoma januarja naj bi obe Občini svoje strinjanje potrdili tudi s podpisom pisma o nameri, ki so ga pripravili v Trbovljah.

Da bo projekt uresničen, si bodo prizadevali člani novoustanovljene delovne skupine v Trbovljah, ki jo sestavljajo Borut Dolanc, Tomaž Vresk, Sebastjan Ledinek, Janez Forte, Andrej Knific, Katarina Conradi, Tomaž Trotovšek, Andrej Gorjup in Bojan Jelen. Za namestnika vodje skupine je Gabričeva imenovala Tadeja Špitalarja. Njihove naloge so preučitev študij in dokumentacije za izvedbo projekta, ki so že bile izdelane, preučitev možnosti izvedbe projekta, umestitev projekta v vse potrebne dokumente na lokalni, regijski, državni in evropski ravni ter izvedba vseh ostalih potrebnih aktivnosti.

TPK