Včeraj, 14. junija, so slovesno otvorili obnovljeno lokalno cesto Čeče – Kal in Vrabčev most. Poleg krajanov sta se otvoritve udeležila tudi predsednik KS Čeče Franjo Bizjak in trboveljska županja Jasna Gabrič, ki sta prerezala trak.
Cesta je bila do obnovitve makadamska, odvodnjavanje pa ni bilo primerno urejeno. Podjetje VOC Celje d. d., ki je dela izvedlo, je na 300-metrskem delu trase uredilo odvodnjavanje in prepust pod cesto, namestilo novo asfaltno prevleko ter leseno odbojno ograjo na delu prepusta pod cesto.

Stari Vrabčev most je bilo potrebno zaradi dotrajanosti porušiti in zgraditi novega. Danes na njegovem mestu stoji most, ki ima novo konstrukcijo, dno ter brežino. Na mostu so na obeh straneh namestili novo odbojno ograjo in asfaltno prevleko. Gradbena dela je izvedlo podjetje UB Projekt.

Za obnovo ceste je občina odštela 70.000, za rušenje in izgradnjo mostu pa 51.000 evrov.

ZT