Po novem bo tudi Občina Hrastnik nagrajevala svoje diplomante. Na zadnji seji v lanskem letu so namreč sprejeli Pravilnik o nagrajevanju diplomantov za opravljena zaključna dela.

Občina vsako leto v proračunu zagotavlja sredstva za občinske štipendije, ki so namenjene hrastniškim dijakom in študentom, z decembra sprejetim pravilnikom pa želijo, kot so zapisali, »študente spodbuditi k temu, da bi pri izbiri tematike zaključnih del vključili vsebine, ki so gospodarsko, zgodovinsko, kulturno, geografsko ali kako drugače povezane z občino.« Izbrane tematike morajo imeti tudi uporabno vrednost pri spodbujanju razvoja v Hrastniku.

Nagrade bodo na podlagi javnega razpisa podeljevali enkrat letno za preteklo koledarsko leto, med vsemi prispelimi prijavami pa bo dela izbrala pristojna komisija. Zaključna dela bodo na razpis lahko prijavili diplomanti prve, druge ali tretje stopnje študijskih programov, določenih v Zakonu o visokem šolstvu.

Za visokošolske strokovne in univerzitetne študijske programe bo nagrada znašala 250 evrov, za (enovite) magistrske študijske programe 500 evrov, za doktorske pa 750 evrov. Nagrajena zaključna dela bodo v fizični obliki hranili v Knjižnici Antona Sovreta Hrastnik.

Prvi razpis bodo objavili v prvi polovici letošnjega leta.

Savus

Foto: arhiv Savus