Župan občine Trbovlje Zoran Poznič je ob občinskem prazniku povabil zasavske novinarje in tiste, ki poročajo o Zasavju, na tiskovno konferenco ob prazniku. Izkoristil jo je za oris polletnega dela, aktualne dogodke in predstavitev načrtov.

Ob začetku srečanja z novinarji je župan Občine Trbovlje Zoran Poznič dejal: »Prvega pol leta je za nami. Pol leta vzpostavljanja novih odnosov, glajenja razlik, seznanjanja z različno problematiko in tudi že začetimi projekti. Pol leta popravljanja medobčinskih odnosov na vseh ravneh, vzpostavitev tvornega partnerskega in projektnega sodelovanja z vsemi strukturami odločanja in upravljanja v Zasavju. Začetek velikih projektov …«

Eden večjih orehov, ki jih je strlo novo vodstvo občine Trbovlje, je sodelovanje v Cerozu. Kot je povedal župan Poznič, občina Trbovlje že dva tedna spet vozi odpadke na deponijo Unično in je spet postala polnovredni član in člen gospodarske družbe Ceroz. Zahvalil se je vsem štirim županom iz občin (Hrastnik, Zagorje, Litija, Radeče), vključenih v Ceroz, za konstruktiven dialog. Dogovorili so se, da se umaknejo tožbe občin in Ceroza do trboveljske občine, ta pa se je obvezala, da bo poravnala vse sodne in odvetniške stroške (okrog 450.000 evrov). Ker se je naredila gospodarska škoda, v občini razmišljajo o ukrepih proti prejšnjemu vodstvu občine, je odgovoril Poznič na dodatno novinarsko vprašanje.

Razrešitev gordijskega vozla Ceroza pomeni za zasavski prostor novo priložnost in novo sodelovanje na drugačnih temeljih. Še posebej bo to pomembno v nastopanju do države, je povedal Poznič, saj lahko stvari premaknejo le s skupnim nastopom. Dogovorili so se, da dajo prednost pri zasavskih naložbenih načrtih komunalni ureditvi platoja Lakonca, kjer bo zraslo Mesto akrobatov. »Ta naložba pomeni kvantni preskok Zasavja v novem stoletju. Ne le zaradi tisoč novih delovnih mest, spremenilo se bo marsikaj v javnem življenju Zasavja,« je prepriča trboveljski župan.

Na tiskovki so spregovorili še o načrtih urejanja prostora Mehanike, šolskih prostorih, obnovi stanovanjskega kompleksa Njive, urejanja področja Drajer šohta, Gaberskega, težavah zaradi odlaganja prometne ureditve in povezave Zasavja s Slovenijo (cesta Hrastnik-Zidani Most, tunel v Savinjsko). V Trbovljah so zadovoljni, da so še vedno prostovoljstvu prijazno mesto, z obnovo igral v mestnem parku. Lotili so se tudi načrtov za večjo energetsko neodvisnost, saj nameravajo graditi več sončnih elektrarn na strehah (22) občinskih stavb. Občina močno računa tudi na denar iz različnih Interreg razpisov, kjer sodelujejo slovenske in hrvaške občine.

Podrobneje bomo trboveljske aktualnosti na naši spletni strani predstavljali v naslednjih dneh.

MP

Foto: MP