Občina Trbovlje se je skupaj z občinami Laško, Sevnica in Izola pridružila tistim z nazivom Prostovoljstvu prijazno mesto. Naziv od leta 2014 podeljuje Združenje za promocijo prostovoljstva pri Slovenski filantropiji, ki že več kot dvajset let spodbuja razvoj prostovoljstva v Sloveniji, pri tem pa poudarja predvsem odnos občin do prostovoljskih organizacij in prostovoljstva.
S podelitvijo naziva »Prostovoljstvu prijazno mesto« želi Slovenska filantropija izpostaviti občine, ki prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje v njihovi skupnosti, cenijo njihovo delo, podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini.

Za naziv je potrebno kandidirati, med kriteriji pa šteje, da občina finančno podpira delovanje različnih prostovoljskih organizacij, upošteva stroške, ki nastajajo v prostovoljstvu kot upravičene stroške prijavitelja na občinskih razpisih, upošteva prostovoljsko delo kot lastni delež sofinanciranja projektov, zagotavlja prostorsko infrastrukturo za delovanje prostovoljskih organizacij z brezplačnim najemom ali subvencionirano ceno najema prostorov, da občinska uprava aktivno sodeluje pri dnevu za spremembe ali drugih večjih prostovoljskih akcijah in da se župan vsaj enkrat letno javno zahvali prostovoljcem za njihovo delo.

Vloge so morale občine oddati do 21. aprila, naziv pa so jim podelili 18. maja ob Slovesnem dnevu prostovoljstva v Gradu Negova v Gornji Radgoni. Občine lahko naziv tudi izgubijo, če osnovnih kriterijev zanj ne dosegajo več.

ZT