torek, 23 aprila, 2024

Iz te kategorije

Trbovlje pestita pomanjkanje zdravnikov in neenako financiranje

Trboveljski svetniki so se v ponedeljek, 7. novembra, sestali na svoji 13. redni seji, ki jo je vodila županja Jasna Gabrič. Na dnevnemu redu so imeli 11 točk, vendar so že na začetku izločili sklepanje o razglasitvi Občine Trbovlje za območje brez trgovinsko-investicijskih sporazumov TTIP, CETA in TISA. Sprejetje sklepa je na prejšnji seji svetnikom predlagal svetnik stranke IDS Bogdan Šteh, a svetnica stranke SMC Nika Potrpin je bila mnenja, da bi o tako kompleksni temi svet težko razpravljal, material, ki jim ga je v branje poslal predlagatelj, je ocenila za enostranskega. Štehovo pobudo, da temo svetnikom predstavi poslanec v DZ Luka Mesec, ki se je seje udeležil, so svetniki zavrnili in skoraj soglasno sklenili, da sklepa o razglasitvi Občine Trbovlje za območje brez trgovinsko-investicijskih sporazumov ne bodo sprejele.
Sveta seje sta se udeležili tudi direktorica Splošne bolnišnice Trbovlje Marina Barovič in direktorica Zdravstvenega doma Trbovlje Cvetka Skušek Fakin. Svetnike sta seznanili s perečo problematiko pomanjkanja zdravnikov, povezanih s specializacijami, ki jih razpisuje Zdravniška zbornica. Ker ta Zasavje obravnava kot del ljubljanske regije, razpisane specializacije pred njimi »poberejo« ljubljanski kolegi. Poleg tega tudi v urgentnem centru nimajo urgentnih zdravnikov, to delo zato opravljajo drugi zdravniki, kar pa posledično vpliva na podaljšanje čakalnega časa v čakalnicah, saj morajo zdravniki na urgenco sredi svojega ambulantnega dela. Direktorici sta svetnikom problematiko opisali zelo podrobno, ti pa so si vzeli čas, oblikovali sklep in ga tudi sprejeli. Z njim so podprli vse predlagane ukrepe, ki jih je Barovičeva v svoji predstavitvi navedla, in se zavezali, da bodo poskušali po svojih najboljših močeh tudi sami vplivati na uresničitev.

Svetniki so na seji slišali tudi podrobno obrazložitev problematike neenakosti financiranja občin, ki jim jo je predstavila županja. Kot je dejala, se v združenju slovenskih občin, katerega članica je tudi Občina Trbovlje, šele zdaj pogovarjajo tudi o številkah in izrazila upanje, da se bodo razmere izboljšale, zastarela formula izračunavanja povprečnine pa osvežila. Po sedanji zakonodaji namreč Občina Trbovlje za vsakega svojega občana prejme letno 465 evrov (ta denar se izplačuje iz davkoplačevalskega denarja), medtem ko mora za mnogo občanov plačevati račune iz socialnih transferjev (subvencija  oskrbe v splošnih in posebnih zavodih, plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja ipd.), ki pa lahko znašajo tudi več kot tisoč evrov mesečno. Svetnike je pozvala, da na neenakost financiranja občin opozarjajo tudi znotraj svojih strank in prek poslancev vplivajo na spremembe.

V nadaljevanju so svetniki imenovali Niko Gantar za nadomestno predstavnico uporabnikov v Svetu Knjižnice Toneta Seliškarja, v Svet zavoda Gasilskega zavoda Trbovlje pa imenovali predstavnike ustanovitelja, in sicer Marjeto Garantini, Ladislava Hvalo, Petro Jamnik in Natašo Kukovič.

Sprejeli so še nekaj drugih predlogov, med njimi tudi stališče Občine o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS. Sejo pa zaključili s poročilom o izvajanju Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja s predlogi nadaljnjih ukrepov.

Tatjana Polanc Kolander

 

Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Isti avtor