sobota, 15 junija, 2024

Iz te kategorije

Trajbi na stranskem tiru

Sistem Trajbi so v Trbovljah začasno umaknili iz uporabe, saj so uporabniki z nepravilno uporabo naredili veš škode kot koristi. Sistem bodo prilagodili oziroma spremenili splošne pogoje uporabe e-koles, da bi preprečili nepravilno ravnanje.

Na občinski spletni strani so pojasnili, zakaj so se na Občini Trbovlje odločili za takšen ukrep. Opazili so namreč veliko nepravilnosti pri uporabi e-koles. Kolesa so uporabniki vračali s predrtimi pnevmatikami in tudi hujšimi poškodbami. S tem sistem ni dosegel svojega namena uporabe.

»Trajbi je namenjen lažjemu dostopu iz ene točke mesta do druge in ne celodnevni izposoji in celo vožnji do Hrastnika ali druge sosednje občine ter tudi bolj oddaljene kraje. Kolesa tudi niso namenjena uničevanju oziroma zaletavanju v betonske zidove, cestno prometne znake in druge aktivnosti, ki smo jih opazili ter bili o njih opozorjeni s strani občanov,« so zapisali na Občini Trbovlje. »S sistemom e-koles TRajBi smo želeli občanom in obiskovalcem Trbovelj omogočiti lažjo in okolju prijaznejšo mobilnost po mestu. S takšno uporabo, kot smo jo zaznavali sedaj, TRajBi žal ne dosega svojega namena,« so še dodali .

Odločili so se, da bo sistem spremenjen tako, da bodo preprečili ali pa ostreje sankcionirali uporabnike, ki ne bodo spoštovali splošnih pogojev. Vsako večjo poškodbo koles bodo avtomatsko sankcionirali z začasnim blokiranjem izposoje in plačilom nastale škode. Takšne sisteme imajo tudi druge slovenske občine, vendar toliko poškodb e-koles in nespoštovanja splošnih pogojev uporabe drugje niso zaznali, zato so primorani zaostriti izposojo in preprečiti nadaljnje poškodbe sistema.

»Nenazadnje smo vsi skupaj odgovorni za dobro delovanje sistema, slednjega pa ne bomo dosegli, če bodo posamezniki sistem izrabljali in ga tudi uničevali. S ponovno vzpostavitvijo sistema se bo omejila dovoljena dnevna uporaba koles, s čimer bomo omogočili večjo frekvenco ljudi, ki bi TRajBi želeli uporabljati. Hkrati pa bo medobčinsko redarstvo poostreno izvajalo nadzor nad uporabo sistema TRajBi, kar bo pomenilo, da bomo lažje zagotavljali njegovo pravilno uporabo,« še sporočajo z Občine Trbovlje.

Sistem izposoje koles nameravajo vzpostaviti v najkrajšem možnem času, ob tem pa pozivajo občane, da z e-kolesi ravnajo odgovorno in v korist vseh, ki jih uporabljajo.

Savus

Foto: arhiv Savus

Isti avtor