Občina Zagorje ob Savi skupaj z Društvom trajnostne energetike vsako leto pripravi posvet, ki se navezuje na področje povečevanja energetske učinkovitosti in izboljševanje kakovosti zraka. Letošnji posvet so pripravili 1. decembra v kisovškem domu kulture. V objektu, ki velja za primer dobre prakse celovite energetske sanacije javnega objekta, in se ogreva s pomočjo toplotne črpalke po sistemu zemlja-voda.
V občini in društvu nasprotujejo serijski vgradnji kotlov na biomaso v urbanih središčih, ker prispevajo h koncentraciji prašnih delcev. Prepričani so, da bi bilo treba z vidika varovanja zraka prepovedati vsakršno gorenje, ki je vir emisij, na območjih degradiranih površin zaradi onesnaženega zraka. Težava je, da je les država uvrstila med strateške priložnosti, vendar se to bolj ali manj napačno razume v smislu kurjenja biomase in to se vidi pri izdatnih subvencijah Eko sklada. Na posvetu so ob tem opozorili, da sistemi izkoriščanja biomase niso tehnološko ustrezno napredovali na način, da ne bi povzročali prevelikih emisij prašnih delcev. Tako verjamejo, da je ena od realnih rešitev za izboljšanje kvalitete zraka v Zagorju bolj množična vgradnja toplotnih črpalk z uporabo zelene elektrike ob sočasnih energetskih sanacijah za znižanje rabe energije in koriščenje sonca.

ZT