sreda, 17 julija, 2024

Iz te kategorije

Topel obrok za učence

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je izdalo sklep, da šole učencem, ki to potrebujejo, uredijo brezplačen topel obrok. Brezplačen obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo (ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje do subvencije malice ali kosila) ne presega 382,82 evrov (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačen topel obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino.

Zagorje

Zagorske osnovne šole in Občina Zagorje ob Savi so se dogovorile, da v času šolanja na daljavo zagotovijo brezplačne tople obroke za približno 300 učenk in učencev, ki so upravičeni do subvencioniranih kosil.

Tople obroke bodo zagorske osnovne šole zagotavljale od srede, 11. novembra, do preklica šolanja na daljavo. Starši lahko dnevno (do 8. ure zjutraj) ali tedensko naročijo kosila za otroke preko aplikacij ali šolskih elektronskih pošt, kamor tudi sicer javljajo potrebo po obrokih. Obroke bo mogoče prevzeti v šolah, ki jih obiskujejo posamezni otroci, med 12. in 13. uro vsak delovni dan, šole bodo poskrbele tudi za primerno embalažo, v kateri bo mogoče odnesti obrok.

Šole bodo o načinu izdajanja prehrane obveščale tudi na svojih spletnih straneh. V primeru težav pri prijavi ali s prevzemom obrokov pa se lahko starši obrnejo na posamezne šole, ki jih obiskujejo njihovi otroci.

Hrastnik

V Hrastniku so že pričeli z razdeljevanjem toplih obrokov. Starši so se lahko  prijavili tako, da so v petek poklicali socialno službo šole (041 693 826); sočasno so bili obveščeni tudi o načinu oziroma lokaciji prevzema obroka.

Za več informacij se lahko obrnete na OŠ NHR Hrastnik.

Trbovlje

Tudi v Trbovljah so upoštevali okrožnico ministrstva in zagotovili za tiste, ki so do tega upravičeni, brezplačen topel dnevni obrok. Za dodatne informacije in morebitne spremembe je treba spremljati spletne strani matičnih šol, kjer so objavljeni vsi potrebni podatki. Tudi v Trbovljah velja, da morajo starši potrebe po toplih obrokih javiti matični šoli.

Savus

Foto: arhiv Savus

Isti avtor