V okviru LAS projekta Točka za starejše je bilo organizirano prvo skupno srečanje vseh organizacij v Litiji in Šmartnem pri Litiji, ki zagotavljajo kakovostnejše življenje starejših. Namen je povezati vse institucije, sodelovati za skupno dobro starejših občanov ter vzpostaviti podporne storitve za starejše.

Z decembrom 2022 bo zaživela informacijska pisarna in mreža prostovoljcev za pomoč starejšim iz občin Litija in Šmartno pri Litiji. Točka za starejše bo nudila pomoč in podporo starejšim občanom ter koordinirala delo prostovoljcev. Trenutno je v mreži več kot 25 prostovoljcev iz obeh občin. Vera Bric iz Medobčinskega društva invalidov Litija-Šmartno je izpostavila, da podobne aktivnosti že izvajajo skozi celo leto, obiskov v pisarni je zelo veliko, manjka pa koordinacije med vsemi organizacijami. Društvo upokojencev Litija preko projekta »Starejši za starejše« pomagajo s svojimi prostovoljci. Osredotočajo se tudi  na osamljene ljudi ter opismenjevanje starejših.

Milena Mrzel, Društvo upokojencev Šmartno pri Litiji, meni: »Naša družba mora delati na tem, da bodo starejši na zrela leta živeli zadovoljno in kakovostno, da bodo vpeti tudi med svoje vnuke in otroke. Oni jim bodo dali mladost in igrivost, starejši pa jim bodo vračali življenjske izkušnje in vračali ljubezen. Krog bo sklenjen in zato je Točka za starejše pravi naslov.«

Vida Vukovič, Društvo upokojencev Litija, pa dodaja: »V Društvu upokojencev Litija z udeleženci spoznavamo različne možnosti uporabe pametnih telefonov in na naših četrtkovih srečanjih so se že naučili uporabljati kar nekaj dodatnih aplikacij. Cilj je povečati število interesentov in se pri usposabljanju morda povezati z dijaki prostovoljci. Info točko smo načrtovali tudi v našem društvu, vendar se bomo z veseljem aktivno  priključili info točki na ravni občine.«

Savus/Krajevne novice Občine Šmartno pri Litiji

Foto: Anita Molka