»Zelo sem vesela, da imam možnost sodelovanja v izobraževanju NPK Maser. To je znanje, ki si ga želim že več let. Trenutno sem v 3-letnem izobraževanju naravnega zdravljenja, masažo pa vidim kot dopolnitev znanja«, tako svojo izkušnjo v procesu pridobivanja nacionalne poklicne kvalifikacije opisuje udeleženka v Centru za pridobivanje kompetenc Zasavje. Vodi ga Zasavska ljudska univerza s ciljem izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih. Predvsem tistih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 – nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

Tako se povečuje vključenost odraslih, tako zaposlenih kot brezposelnih, v vseživljenjsko učenje. S tem razvijejo strokovne kompetence, osebne potenciale, fleksibilnost in mobilnost za lažje delovanje v sodobni družbi oz. vključitev na trg dela.

Poudarek je na razvoju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij in uresničevanju Resolucije nacionalnega programa izobraževanja odraslih v RS v letih 2013–2020, ki vključuje številne zanimive programe. »Trenutno sem v programu Podjetno v svet podjetništva in razvijam svojo poslovno idejo ter se izobražujem v znanjih, nujnih za odprtje svojega s.p. – ja,« svojo motivacijo pojasni eden od udeležencev. Nekateri namreč iščejo novo poslovno pot preko pridobitve novega poklica, drugi nadgradnjo dejavnosti, s katero se ukvarjajo ali širitev svojega znanja: »Že več let nisem bila vključena v izobraževalno dejavnost, zato mi sodelovanje v tem programu pomeni širitev obzorij. Vsekakor je dobrodošlo, da si pridobim dodatno znanje, ki mi bo prav prišlo v službi«.

Projekt je podprt z evropskimi sredstvi, kar pomeni, da je ta za udeležence brezplačen. To je za marsikoga ključno, saj je sicer pridobivanje dodatnih kompetenc in kvalifikacij lahko zelo drago in se jih ne bi mogli udeležiti. Za mnoge udeležence je pomembno tudi, da je izobraževanje v domačen kraju, kar jim omogoča, da ga lahko ob službi, družini in drugih obveznostih vključijo v svoj vsakdan. Marsikoga pritegne dejstvo, da so tovrstne kvalifikacije priznane tudi v tujini.

Center za pridobivanje kompetenc Zasavje je številne možnosti, ki jih ponuja, predstavil tudi na Paradi učenja v okviru kampanje EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2019. Z njo so želeli skupaj s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pokazati, da lahko rezultate projektov evropske kohezijske politike vidimo na vsakem koraku.

S pomočjo evropskih sredstev smo namreč v Sloveniji v zadnjih 15 letih uresničili več kot 10.000 projektov, ki so spisali mnoge uspešne zgodbe, podjetij, občin, nevladnih in drugih organizacij ter mnogih posameznikov. Z njimi se srečujemo vsak dan. Številne kraje smo povezali z avtocesto. Prenovili smo železniške poti in postaje. Varneje se sprehajamo in kolesarimo po številnih pločnikih in kolesarskih poteh. Našim najmlajšim smo zgradili sodobne in prijazne vrtce. Številne čistilne naprave so vrnile življenje v naše reke in potoke.

Z evropskimi sredstvi pa ne moderniziramo samo prometnih povezav, objektov in projektov, ki zagotavljajo čistejše okolje in varčnejšo rabo energije, ampak predvsem vlagamo v ljudi in njihov razvoj. Spodbujamo zaposlovanje tako mladih kot starejših z zagotavljanjem novih znanj in s spodbujanjem projektov, ki odpirajo nova delovna mesta. Posebno pozornost namenjamo spodbujanju podjetništva, raziskav in inovacij, z namenom povečanja konkurenčnosti našega gospodarstva in ne nazadnje dviga našega življenjskega standarda.

Sofinancirani projekti imajo dolgoročne učinke na kakovost življenja nas vseh, s časom pa se še povečujejo. Z vsakim novim delovnim mestom, z vsako vključitvijo posameznika v programe znanja, z vsakim zgrajenim kilometrom ceste, kolesarske poti ali železnice, z vsakim dostopom posameznega gospodinjstva do širokopasovnih povezav, kvadratnim metrom raziskovalne in izobraževalne infrastrukture, možnostjo boljše zdravstvene oskrbe in z vsako spodbudo podjetjem ustvarjamo nove priložnosti za nadaljnji razvoj. Poišči svojo na www.eu-skladi.si. Tudi tvoj projekt je lahko EU projekt.

PR objava