ponedeljek, 22 julija, 2024

Iz te kategorije

Tjaša Polc direktorica Zasavske GZ

Tjaša Polc je nova direktorica Zasavske gospodarske zbornice.  Dosedanja dolgoletna direktorica Staša Baloh Plahutnik bo vodila projekte na Gospodarski zbornici Slovenije. Tjašo Polc v Zasavju poznamo kot vodjo projektov na Mladinskem centru Zagorje in Regionalni razvojni agenciji Zasavje, v letu 2020 je opravljala delo vršilke dolžnosti direktorice RRA Zasavje.

Tjaša Polc je diplomirala na Fakulteti za družbene vede, je univerzitetna diplomirana politologinja. Že v študentskih letih je delovala na različnih področjih. Bila je članica senata Univerze v Ljubljani (komisija za dodiplomski študij), delovala je v Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani, Društvu evropsko usmerjenih študentov in še na nekaterih področjih.

Svojo prvo zaposlitev je dobila v Mladinskem centru Zagorje (2013-2016). V MC ZoS je koordinirala mednarodne projekte s področja učne mobilnosti mladih Erasmus+ in vodila projekte s področja kariernega usmerjanja mladih in spodbujanja podjetnosti pri mladih (npr. Zaposlitveni klub za mlade in Podjetniški krožek za mlade) ter s področja spodbujanja vseživljenjskega učenja.

Od leta 2016 do 2021 je delala na Regionalni razvojni agenciji Zasavje. Med drugim je bila članica Razvojnega sveta Kohezijske regije Vzhodna Slovenija, delovne skupine za pripravo Partnerskega sporazuma Republike Slovenije in Evropske komisije za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021 – 27, vodja regijskega projekta Regijska štipendijska shema Zasavje 2016 – 2022,  koordinatorka priprave Regionalnega razvojnega programa Zasavske regije za obdobje 2021 – 27 (priprava in izvedba vseh procesov za pripravo RRP 2021 – 27). Sodelovala je pri spremljanju projektov, vključenih v Dogovor za razvoj Zasavske regije, pripravi in izvedbi procesov za uvrstitev projektov v DRR. Delovala je kot članica delovne skupine za pripravo Strateških izhodišč razvoja Kohezijske regije Vzhodna Slovenija za obdobje 2021 – 27, sekretarka Razvojnega sveta Zasavske regije in skrbela za koordinacijo in izvedbo regijskega projekta Podjetniški Meetup-i (aktivnosti za spodbujanje mreženja na področju podjetništva).

Savus

Foto:  RRA Zasavje / Darja Kodrič

Previous article
Next article

Isti avtor