Pri plačevanju davka na promet nepremičnin, davka na dediščine in darila ter davka na motorna vozila imate lahko težave.

Občina Hrastnik je na svoji spletni strani objavila naslednje obvestilo: »Obveščamo vas, da smo dne 18. 7. 2023 s strani Finančnega urada Hrastnik prejeli obvestilo, da se pri plačevanju davka na promet nepremičnin (DPN), davka na dediščine in darila (DDD) ter davka na motorna vozila (DMV) pojavljajo težave pri plačevanju z referenco po modelu 23, ker banke tega modela še nimajo vključenega v svoje šifrante. Finančni urad Hrastnik zavezancem svetuje plačevanje z modelom 21 (namesto 23), preostali del reference pa ostane enak, kot je naveden na odločbi.«

Savus

Foto: arhiv Savus